Eticheta

Nikos Kazantzakis

N

Noi și lupta din noi

Din tinereţe, neliniştea mea primordială, din care izvorau toate bucuriile mele şi toate amărăciunile mele, a fost aceasta: lupta neîncetată, nemiloasă dintre duh şi trup. Înăuntrul meu erau străvechi forţe omeneşti şi preomeneşti, întunecate, ale celui Viclean; înăuntrul meu erau străvechi forţe omeneşti şi preomeneşti, luminoase, ale lui Dumnezeu; iar sufletul meu era câmpul de luptă unde...

Întrebarea săptămânii (40)

Cui aș putea să-i încredințez bucuriile și tristețile mele, dorurile mistice și donquijotești ale tinereții, răfuiala aspră de mai târziu cu Dumnezeu și cu oamenii și, în cele din urmă, orgoliul sălbatic al bătrâneții care arde, dar se împotrivește până în ceasul din urmă să se prefacă în cenușă? Cui aș putea să-i mărturisesc de câte ori am alunecat și am căzut, cum am urcat pe brânci asprul și...

Rugăciune (11)

Sunt un arc în mâinile Tale, Doamne./ Întinde-mă, ca să nu putrezesc./ Nu mă întinde prea tare, Doamne, ca să  nu mă rup./ Întinde-mă cât de tare vrei, Doamne – cui îi pasă că mă rup?
(Nikos Kazantzakis)

Ghiță Mocan

Soț, tătic și pălmaș pe ogorul Evangheliei. Febril căutător de adevăruri pe care să mă pot rezema, admirator a tot ce este veritabil și gata să văd binele chiar și unde e ascuns. Slujesc Domnului cu sentimentul unei datorii nobile și iau asupra mea orice povară ce are legătură cu Împărăția Lui. Alături de soția mea Magdalena, cresc doi copii adorabili: Paul și Carina. Predau teologie, dar preocupările mele intelectuale dezertează în multe alte zone. O bună parte din ele – ca și inevitabilele curiozități – le veți găsi în conținutul acestui site. Locul virtual în care tocmai vă aflați mă reprezintă, cu toate frământările și modestele mele aprecieri.