Eticheta

Matei 24

M

Sfârșitul lumii și speranța noastră

Semnalez o nouă apariție David Pawson în românește (editura Societății Biblice). Trăind cu speranță se numește cartea. Avem aici transcrierea unei serii de predici despre vremea sfârșitului, o analiză interesantă și originală. Doctrina despre sfârșitul lumii este omniprezentă, am putea spune. Indiferent de nivelul de informare sau de contextul de viață, omul se preocupă în bună măsură de subiect...

Ghiță Mocan

Soț, tătic și pălmaș pe ogorul Evangheliei. Febril căutător de adevăruri pe care să mă pot rezema, admirator a tot ce este veritabil și gata să văd binele chiar și unde e ascuns. Slujesc Domnului cu sentimentul unei datorii nobile și iau asupra mea orice povară ce are legătură cu Împărăția Lui. Alături de soția mea Magdalena, cresc doi copii adorabili: Paul și Carina. Predau teologie, dar preocupările mele intelectuale dezertează în multe alte zone. O bună parte din ele – ca și inevitabilele curiozități – le veți găsi în conținutul acestui site. Locul virtual în care tocmai vă aflați mă reprezintă, cu toate frământările și modestele mele aprecieri.