Eticheta

Jocurile divinității

J

„Un fluviu neîncetat de lucrări‟

Destinul Sfântului Augustin, așa cum l-a schițat el însuși în excepționala sa autobiografie, este un destin exemplar, căci pornește de la o tinerețe petrecăreață și desfrânată, trece prin erezia maniheismului, erezie de oameni subțiri, erezie de esteți rafinați, trece apoi la ucenicie pe lângă Ambrozie de Milan, suferă influența pietății feminine a mamei sale Monica și ajunge în fine la o...

Nemoianu despre modernitate

Nu știu în ce măsură citiți/ascultați Virgil Nemoianu. În cazul în care da, înseamnă că suntem în aceeași barcă. În cazul în care nu, vă recomand să începeți cu o colecție de eseuri apărută la Polirom sub titlul: Jocurile divinității. Veți avea o plăcută surpriză și vă veți simți încă o dată mândri că sunteți români. Nemoianu este un eminent profesor universitar la Universitatea din Chicago, dar...

Ghiță Mocan

Soț, tătic și pălmaș pe ogorul Evangheliei. Febril căutător de adevăruri pe care să mă pot rezema, admirator a tot ce este veritabil și gata să văd binele chiar și unde e ascuns. Slujesc Domnului cu sentimentul unei datorii nobile și iau asupra mea orice povară ce are legătură cu Împărăția Lui. Alături de soția mea Magdalena, cresc doi copii adorabili: Paul și Carina. Predau teologie, dar preocupările mele intelectuale dezertează în multe alte zone. O bună parte din ele – ca și inevitabilele curiozități – le veți găsi în conținutul acestui site. Locul virtual în care tocmai vă aflați mă reprezintă, cu toate frământările și modestele mele aprecieri.