Eticheta

Ingres

I

Impresii… impresioniste

Îmi recunosc o anumită pasiune pentru Edgar Degas (1843-1917). Figură a unui curent artistic interesant, impresionismul, Degas va deveni un fel de enfant terrible al breslei. Cunoscut îndeobște ca pictor, el nu s-a tras înpoi când a fost vorba de alte forme artistice. Îl găsim modelând sculpturi interesante, schițe sugestive și stampe. După o perioadă de noviciat pe lângă Ingres și Delacroix...

Ghiță Mocan

Soț, tătic și pălmaș pe ogorul Evangheliei. Febril căutător de adevăruri pe care să mă pot rezema, admirator a tot ce este veritabil și gata să văd binele chiar și unde e ascuns. Slujesc Domnului cu sentimentul unei datorii nobile și iau asupra mea orice povară ce are legătură cu Împărăția Lui. Alături de soția mea Magdalena, cresc doi copii adorabili: Paul și Carina. Predau teologie, dar preocupările mele intelectuale dezertează în multe alte zone. O bună parte din ele – ca și inevitabilele curiozități – le veți găsi în conținutul acestui site. Locul virtual în care tocmai vă aflați mă reprezintă, cu toate frământările și modestele mele aprecieri.