Eticheta

Francisc din Assisi

F

„Înghițit de o indescriptibilă fericire”

Fu cuprins de bucuria insolită a celui convertit care vede lumea dispărând sub ochii lui. Unde se află? Cum e această altă lume? Dacă ar fi putut vorbi, n-ar fi putut s-o descrie, deoarece nu mai erau suficiente cuvinte. Noțiunile de spațiu și timp nu mai existau. Nici propria-i ființă nu mai avea conștiința individualității sale. Pur și simplu e pierdut și parcă înghițit de o indespcriptibilă...

Teologia: itinerar sau știință?

Puține perioade din istoria gândirii creștine a fost mai creativă precum scolasticismul. Vreme de două secole (XII și XIII) s-au născut personalități și sisteme de mare ingeniozitate teologică. Dintre aceștia, istoricii recunosc două figuri cu adevărat paradigmatice în pseroana lui Bonaventura și Toma de Aquino. Născut în jurul anului 1221 în regiunea Toscana, Bonaventura a fost un copil tare...

Ghiță Mocan

Soț, tătic și pălmaș pe ogorul Evangheliei. Febril căutător de adevăruri pe care să mă pot rezema, admirator a tot ce este veritabil și gata să văd binele chiar și unde e ascuns. Slujesc Domnului cu sentimentul unei datorii nobile și iau asupra mea orice povară ce are legătură cu Împărăția Lui. Alături de soția mea Magdalena, cresc doi copii adorabili: Paul și Carina. Predau teologie, dar preocupările mele intelectuale dezertează în multe alte zone. O bună parte din ele – ca și inevitabilele curiozități – le veți găsi în conținutul acestui site. Locul virtual în care tocmai vă aflați mă reprezintă, cu toate frământările și modestele mele aprecieri.