Eticheta

Evrei

E

Exercițiu de neuitare: F. F. Bruce

La 11 septembrie 1990 se stingea unul dintre cei mai mari bibliști ai lumii: F. F. Bruce. Născut la 12 octombrie 1910 în Scoția, unde și-a urmat o bună parte din studii, a ajuns în cele din urmă la Univeristatea din Viena unde a studiat inclusiv cu Paul Kretschmer, unul dintre marii specialiști în limbile indo-europene. După ce predă limba greacă câțiva ani, prima dată la Universitatea din...

Cu ricșa prin ghetou

Ricșa este un mijloc de transport inventat și utlizat vreme îndelungată (până azi) de către chinezi și japonezi. Datorită spațiilor înguste și a precarității claselor majoritare, acest mijloc de transport a servit la deplasarea oamenilor dar și la mutarea mărfurilor dintr-un loc în altul. Dar cum a ajuns ricșa la mare cinste în ghetoul din Varșovia?! Printr-o logică a evenimentelor, evreilor li s...

România holocaustică

Aflu cu o oarecare surprindere despre declarația scriitorului Amos Oz. Fără îndoială cel mai bine cotat romancier israelian al momentului, o figură carismatică a culturii mondiale, Amos Oz declară că atunci când se gândesște la România îi vine în minte un singur lucru: istoria zbuciumată a evreilor. În concepția ilustră a domniei sale a rămas grefat holocaustul românesc, tratamentul pe care...

Etica în epistolele generale

Când e vorba de etică mai tot timpul se citează din Predica de pe Munte sau din epistolele pauline. Aceasta în detrimentul celorlalte epistole care – și așa – au avut de suferit de-a lungul istoriei. Eseul de față își propune să recupereze conținutul etic al celorlalte epistole noutestamentare. Epistolele petrine sau ioanine, ca să nu uităm de cea a lui Iacov sau de Apocalipsa, au...

Ghiță Mocan

Soț, tătic și pălmaș pe ogorul Evangheliei. Febril căutător de adevăruri pe care să mă pot rezema, admirator a tot ce este veritabil și gata să văd binele chiar și unde e ascuns. Slujesc Domnului cu sentimentul unei datorii nobile și iau asupra mea orice povară ce are legătură cu Împărăția Lui. Alături de soția mea Magdalena, cresc doi copii adorabili: Paul și Carina. Predau teologie, dar preocupările mele intelectuale dezertează în multe alte zone. O bună parte din ele – ca și inevitabilele curiozități – le veți găsi în conținutul acestui site. Locul virtual în care tocmai vă aflați mă reprezintă, cu toate frământările și modestele mele aprecieri.