Eticheta

etica

e

Cumpătarea și desfrânarea

Trebuie să luăm aminte că în fiecare dintre noi există două principii care ne mână și ne stăpânesc și pe care le urmăm oriîncotro ne-ar duce; unul din ele e sădit în noi prin naștere, și anume dorința de plăceri; celălalt e o încredințare dobândită, și anume gândul că trebuie să tindem spre tot ce e mai bun. Aceste două principii care sălășluiesc în noi acum trăiesc în armonie, acum se iau la...

Patimile precum iarba

Cât timp sufletul este îngropat în patimile pământești, patimile lui răsărind ca iarba din dorința trupului se răspândesc, avându-și existența unele prin altele și apărând una peste alta. După cum iarba este cea mai prolifică dintre plante și niciodată creșterea ei nu încetează, ci întotdeauna sfârșitul primei existențe se face începutul celei următoare, asemenea este și firea păcatelor: urmează...

Teologia și etica

Gândirea biblică poate fi împărțită, în general, în două categorii: teologie și etică. Teologia este încercarea de a-L înțelege pe Dumnezeu, precum și lucrarea Sa în lumea aceasta, în timp ce etica este comportamentul omului ca răspuns la această înțelegere. În iudaism, etica s-a identificat la început cu Legea, care era un plăcut îndrumător pentru un neam a cărui inimă trebuia să fie în armonie...

Despre proasta înțelegere a libertății

Adolescenții presează asupra părinților pentru o mai mare libertate. Minoritățile presează asupra statului în același scop. Omul, în general, asipră spre o liberate înțeleasă adesea ca o sumă de permisivități aparent inofensive. Și totuși, mai devreme decât am crede, pretenția de libertate intră sub incidența eticului. Adolescenții vor fi tentați să comită imoralități pentru a-și dovedi...

Deci așa! „Bravo” America!

Comentez după cum mi-e obiceiul: nu în fierbințeala evenimentelor, ci mai degrabă cu întârziere. Aștept, citesc și observ ecourile. Mă „așez” pe temă prin reacțiile pro și contra, chiar dacă am o convingere încă dinainte. La fel procedez și în ceea ce privește decizia Curții Supreme din America de a legaliza căsătoriile homosexuale. Gestul este simbolic și murdar în același timp. Știu că s-a mai...

Homo oeconomicus

Cam acesta ar fi supranumele omului (post)modern. Potrivit definiției oferite de Jean-Claude Guillebaud, acesta „este individualist, este independent de toate apartenențele sale culturale sau sociale.” O astfel de supremație se sprijină pe teoriile utilitariste mult șlefuite de-a lungul timpului. În spiritul acestora, există un factor economic perfect rațional în societatea noastră, ca un vârf de...

„Nu înceta să-ți sculptezi propria statuie!”

Așa își îndemna Plotin contemporanii. La o primă vedere ar părea infatuare, însă contextul celor spuse ne arată altceva. Marele gânditor se referă la modelarea propriului caracter. Nu de imagine este vorba, nu de felul cum reușești să-i impresionezi pe ceilalți, ci pur și simplu de calitatea ta de om. Fiecare dintre noi are o măsură reală, foarte greu de depistat de el însuși. O bănuim probabil...

Chemarea la diferență

Vă propun un fragment din cartea În căutarea binelui, de Patrick Nullens. Mulți intuim ce scrie omul acesta, dar poate nu am găsit cuvintele potrivite. Avem aici o profesiune (evanghelică) de credință, la care merită să reflectăm. Sarcina etică ce ne revine în aceste vremuri amestecate este covârșitoare. Îi vom face oare față? Este generația tânără pregătită pentru o asemenea bătălie? Reușim noi...

Homosexualitatea și victimele colaterale

Cazul deja mediatizat al scriitorului Dominique Venner este grăitor. Legalizarea recentă a căsătoriilor homosexuale în Franța a atras un val de nemulțumiri. Desigur, toate la un loc n-au modificat nimic din starea lucrurilor. Homosexualitatea și-a găsit (și aici) un cadru legislativ confortabil. Față în față cu decadența morală, Venner a recurs la gestul extrem: sinuciderea. A intrat în Catedrala...

Dojana feisbuchistă

Nu stăpânesc prea bine tainele acestei lumi. Știu doar că are și ea cotloanele ei, mai mult sau mai puțin controlabile. Realitatea virtuală – pentru că despre ea este vorba – oferă o platformă de o generozitate ieșită din comun. Oricine poate fi (oarecum) prezent, oricine poate spune (aproape) orice. Blogări, forumiști și comentatori își dau mâna ca într-o frăție subînțeleasă ori își...

Ghiță Mocan

Soț, tătic și pălmaș pe ogorul Evangheliei. Febril căutător de adevăruri pe care să mă pot rezema, admirator a tot ce este veritabil și gata să văd binele chiar și unde e ascuns. Slujesc Domnului cu sentimentul unei datorii nobile și iau asupra mea orice povară ce are legătură cu Împărăția Lui. Alături de soția mea Magdalena, cresc doi copii adorabili: Paul și Carina. Predau teologie, dar preocupările mele intelectuale dezertează în multe alte zone. O bună parte din ele – ca și inevitabilele curiozități – le veți găsi în conținutul acestui site. Locul virtual în care tocmai vă aflați mă reprezintă, cu toate frământările și modestele mele aprecieri.