Eticheta

Editura Art

E

Vicent van Gogh, predicatorul (1)

Născut într-un neam de predicatori și păstori protestanți, Vicent van Gogh a fos parcă excepția. Deși a încercat să calce pe urmele înaintașilor – devenind predicator – , Gogh a sfârșit prin a fi pictor. Și nu orice pictor; chiar reprezentantul de seamă al expresionismului. Ca și fiu de pastor, Vicent a nutrit încă din fragedă copilărie visul amvonului. Este o parte mai puțin...

Ghiță Mocan

Soț, tătic și pălmaș pe ogorul Evangheliei. Febril căutător de adevăruri pe care să mă pot rezema, admirator a tot ce este veritabil și gata să văd binele chiar și unde e ascuns. Slujesc Domnului cu sentimentul unei datorii nobile și iau asupra mea orice povară ce are legătură cu Împărăția Lui. Alături de soția mea Magdalena, cresc doi copii adorabili: Paul și Carina. Predau teologie, dar preocupările mele intelectuale dezertează în multe alte zone. O bună parte din ele – ca și inevitabilele curiozități – le veți găsi în conținutul acestui site. Locul virtual în care tocmai vă aflați mă reprezintă, cu toate frământările și modestele mele aprecieri.