Eticheta

Dorin Frandeș

D

Din tainele sonosferei

Așa cum avem atmosferă (aerul), litosferă (pământul) și hidrosferă (apa), de ce nu am avea și sonosferă?! Chiar nu e o găselniță șugubeață, e chiar un domeniu al științei cât se poate de serios. După cum intuiți avem aici lumea sunetului, cu tăcerile ei cu tot. Sonosfera decurge natural dintr-o viziune holistică asupra lumii și a realității în general. Sfânta Scriptură conține și ea multiple...

Ghiță Mocan

Soț, tătic și pălmaș pe ogorul Evangheliei. Febril căutător de adevăruri pe care să mă pot rezema, admirator a tot ce este veritabil și gata să văd binele chiar și unde e ascuns. Slujesc Domnului cu sentimentul unei datorii nobile și iau asupra mea orice povară ce are legătură cu Împărăția Lui. Alături de soția mea Magdalena, cresc doi copii adorabili: Paul și Carina. Predau teologie, dar preocupările mele intelectuale dezertează în multe alte zone. O bună parte din ele – ca și inevitabilele curiozități – le veți găsi în conținutul acestui site. Locul virtual în care tocmai vă aflați mă reprezintă, cu toate frământările și modestele mele aprecieri.