Eticheta

devoționale

d

„Niște alei liniștite în grădina timpului”

Atunci când zgomotul şi tulburarea zilei încetează, este o desfătare să vorbeşti cu Dumnezeu. Răcoarea şi pacea inserării sunt foarte potrivite pentru rugăciune şi laudă. Orele apusului de soare sunt ca nişte alei liniştite în grădina timpului, în care omul îşi poate întâlni Făcătorul care aşteaptă să vorbească cu el, aşa cum, la început, Domnul aştepta să vorbească cu Adam în Paradis în răcoarea...

Rugăciunea săptămânii (98)

Dă-ne Doamne, te rugăm: Credință fermă, Speranță neclătinată și o pasiune pentru dreptate. Pune în inimile noastre: Duh de înțelepciune și înțelegere, Duh de sfat și putere spirtuală, Duh de cunoștință și compasiune adevărată. Și mai pune în noi duh de putere în toate lucrurile pe care le avem de făcut. Lumină eternă, sălășluiește-te în inimile noastre, Putere eternă, izbăvește-ne din păat...

Rugăciune (89)

Tată, Îți mulțumesc că atunci când am devenit copil al Tău, ai dat viață duhului meu. Până atunci eram mort din punct de vedere spiritual. Îți vorbeam, dar nu știam sigur dacă mă asculți; nu știam dacă aveam să primesc vreun răspuns din partea Ta. Doamne, Îți mulțumesc că nu ai vrut ca lucrurile să rămână așa. Îți mulțumesc că mi-ai dăruit o nouă dimensiune a părtășiei cu Tine.
(David Pawson)

„Adevărul exclude prin definiție”

Pe Isus, pe care Îl cunosc și Îl iubesc, L-am întâlnit când aveam 17 ani. Dar numele și implicarea Lui în viața mea înseamnă acum infinit mai mult decât însemna când mi-am predat pentru prima oară viața în mâna Lui. Am venit la El pentru că n-am știut încotro s-o apuc. Rămân cu El pentru că nu doresc să merg în nicio altă parte. Am venit la El tânjind după ceva ce nu aveam. Rămân cu El pentru că...

„Biblia dă glas disperării noastre”

Când Dumnezeu tace, este deosebit de important să ne hrănim indirect din cuvintele pe care ni le-a spus pe când viața era o conversație ușoară și rugăciunea nu era lipsită de ecou, când predicile păreau să vorbească direct inimii noastre, iar Biblia chiar era cartea pe care ne-o doream mereu pe noptieră. (…) Când Dumnezeu tace și pare să ne fi lăsat să suferim singuri, Biblia dă glas...

Donald Miller și jazzul vieții

Piața americană abundă de cărți devoționale. Este la modă acum să scrii pe subiect. Disciplinele spirituale sunt în prim plan, iar abordarea lor se face prin psihologizarea unor texte biblice. Pe lângă toate acestea, ca o simfonie pe care nu ai unde să o încadrezi, apare și cartea lui Donald Miller. Tradusă în românește sub titlul Albastru ca jazzul (Kerigma, Oradea), lucrarea este deopotrivă...

Ghiță Mocan

Soț, tătic și pălmaș pe ogorul Evangheliei. Febril căutător de adevăruri pe care să mă pot rezema, admirator a tot ce este veritabil și gata să văd binele chiar și unde e ascuns. Slujesc Domnului cu sentimentul unei datorii nobile și iau asupra mea orice povară ce are legătură cu Împărăția Lui. Alături de soția mea Magdalena, cresc doi copii adorabili: Paul și Carina. Predau teologie, dar preocupările mele intelectuale dezertează în multe alte zone. O bună parte din ele – ca și inevitabilele curiozități – le veți găsi în conținutul acestui site. Locul virtual în care tocmai vă aflați mă reprezintă, cu toate frământările și modestele mele aprecieri.