Eticheta

credința și rațiunea

c

Întrebarea săptămânii (31)

E oare nepotrivit ca intelectualul să se comporte în credință ca intelectual? E inutil să-și păstreze în acest domeniul chipul specific sau măcar ideal? Pofta de a înțelege, informația riguroasă, disiplina gândului nu-și găsesc locul în religie? Îndeletnicirea cu ideile e aici necuvenită? Dar ceea ce dă marca de autenticitate pentru un intelectual, anume sensibilitatea față de nuanțe și de...

Ghiță Mocan

Soț, tătic și pălmaș pe ogorul Evangheliei. Febril căutător de adevăruri pe care să mă pot rezema, admirator a tot ce este veritabil și gata să văd binele chiar și unde e ascuns. Slujesc Domnului cu sentimentul unei datorii nobile și iau asupra mea orice povară ce are legătură cu Împărăția Lui. Alături de soția mea Magdalena, cresc doi copii adorabili: Paul și Carina. Predau teologie, dar preocupările mele intelectuale dezertează în multe alte zone. O bună parte din ele – ca și inevitabilele curiozități – le veți găsi în conținutul acestui site. Locul virtual în care tocmai vă aflați mă reprezintă, cu toate frământările și modestele mele aprecieri.