Eticheta

citate celebre

c

„Au fost odată un tată și fiul său…”

Au fost odată un tată și fiul său. amândoi aveau mari daruri spirituale, amândoi erau caustici, mai ales tatăl… în general, discutau mereu. Era ce discuta între două inteligențe, nu între un tată și un fiu. Arareori, văzând pe fiu atât de plin de grijă, tatăl se oprea în față-i spunându-i: Bietul meu copil, totdeauna această disperare tăcută!.. dar el însuși nu ieșea din această disperare...

Întrebarea săptămânii (16)

În miezul oricărui raționament, al oricărei percepții ori explicații nu e oare o taină? Unde găsim acea înțelegere de sine capabilă să descifreze minunea propriei noastre gândiri, să explice talentl nostru de a goli concretul cu farmecele abstracțiunilor? Ce formulă poate să explice și să rezolve enigma faptului de a gândi?
(Abraham Heschel)

„O anume disciplină intelectuală”

Există în opera oricărui gânditor autentic o perspectivă centrală, integratoare, un nucleu generator al viziunii sale asupra lumii, perspectivă sau nucleu legate nu numai de o concepție proprie, mai mult sau mai puțin originală, dar și de o anume disciplină intelectuală, considerată preferențial drept o disciplină-pilot, cu valoare hermeneutică fundamentală sau cu mare putere de cuprindere a...

Deșteptăciunea între realism și alienare

Să ne înțelegem o dată pentru totdeauna: cine îmi spune că sunt deștept mă jignește. Cine îmi spune că sunt un om deștept mă îndurerează. Nu neg deșteptăciunea voastră, dar o arunc odată cu ziarele la latrină. Să ne înțelegem: pentru mine deșteptăciunea nu e altceva decât gradul cel mai înalt al mediocrității. Deșteptăciunea e acea formă superioară de inteligență pe care o pot înțelege, aprecia...

Rugăciune (89)

Tată, Îți mulțumesc că atunci când am devenit copil al Tău, ai dat viață duhului meu. Până atunci eram mort din punct de vedere spiritual. Îți vorbeam, dar nu știam sigur dacă mă asculți; nu știam dacă aveam să primesc vreun răspuns din partea Ta. Doamne, Îți mulțumesc că nu ai vrut ca lucrurile să rămână așa. Îți mulțumesc că mi-ai dăruit o nouă dimensiune a părtășiei cu Tine.
(David Pawson)

„Adevărul exclude prin definiție”

Pe Isus, pe care Îl cunosc și Îl iubesc, L-am întâlnit când aveam 17 ani. Dar numele și implicarea Lui în viața mea înseamnă acum infinit mai mult decât însemna când mi-am predat pentru prima oară viața în mâna Lui. Am venit la El pentru că n-am știut încotro s-o apuc. Rămân cu El pentru că nu doresc să merg în nicio altă parte. Am venit la El tânjind după ceva ce nu aveam. Rămân cu El pentru că...

Legământ de ordinare (1)

O, Doamne, am auzit glasul Tău și mi-a fost teamă. Tu m-ai chemat la o slujbă de temut, în vremuri grave și periculoase. Tu ești pe punctul de a clătina toate națiunile și pământul precum și cerul, pentru ca să rămână lucrurile ce nu pot fi clătinate. O, Doamne, Domnul meu, Tu Te-ai aplecat să-mi dai cinstea de a fi slujitorul Tău. Nimeni nu-și ia cinstea aceasta singur, numai cel care este...

„Există o risipă neliniștitoare în frumos”

Există o risipă neliniștitoare în frumos, ceva nesăbuit în felul cum se risipește în situațiile cele mai atroce; suavitatea sa alinătoare pare deseori să facă suportabile circumstanțele cele mai intolerabile: un sat distrus de ciumă poate fi așezat în umbra unei splendide culmi muntoase; calmul marmorean al unui copil mort de curând de meningită poate fi un tablou izbitor; câmpurile de execuție...

Întrebarea săptămânii (15)

Crezi că drumul către sfințenie îți cere să te încui într-o încăpere împreună cu rugăciunile și cărțile tale și cu meditația care îți mângâie inima și te preocupă, pentru a te proteja cu multe ziduri împotriva unor oameni pe care-i consideri proști? Crezi că drumul spre contemplație se găsește în refuzul activităților și lucrărilor necesare pentru binele celorlalți, dar care se întâmplă să îți...

Steinhardt despre smochinul neroditor

Deoarece, conform Evangheliei după Marcu, în lunea din Săptămâna Mare Domnul Hristos a blestemat smochinul neroditor, oferim mai jos comentariul lui Nicolae Steinhardt pe acest subiect. Cred că este plăcut și motivator, mai ales în aceste zile de înaltă semnificație. Pericopa smochinului se cade să fie interpretată nu după regulile dreptății naturale și valorile axiologiei elementare, ci la...

Ghiță Mocan

Soț, tătic și pălmaș pe ogorul Evangheliei. Febril căutător de adevăruri pe care să mă pot rezema, admirator a tot ce este veritabil și gata să văd binele chiar și unde e ascuns. Slujesc Domnului cu sentimentul unei datorii nobile și iau asupra mea orice povară ce are legătură cu Împărăția Lui. Alături de soția mea Magdalena, cresc doi copii adorabili: Paul și Carina. Predau teologie, dar preocupările mele intelectuale dezertează în multe alte zone. O bună parte din ele – ca și inevitabilele curiozități – le veți găsi în conținutul acestui site. Locul virtual în care tocmai vă aflați mă reprezintă, cu toate frământările și modestele mele aprecieri.