Eticheta

Cel mai bine păstrat secret al iadului

C

Acuratețea evanghelizării

Ray Comfort este un autor care scrie împotriva curentului. Într-o lume evanghelică ce dorește să convertească pe alții cu orice preț, acest om pune pe cântar conținutul acestei predicări. Nu am întâlnit mulți autori de o asemenea intrasigență. Inerția discursului evanghelic este pusă sub un mare semn al întrebării, atât în ceea ce privește conținutul dar și forma. Cartea Cel mai bine păstrat...

Ghiță Mocan

Soț, tătic și pălmaș pe ogorul Evangheliei. Febril căutător de adevăruri pe care să mă pot rezema, admirator a tot ce este veritabil și gata să văd binele chiar și unde e ascuns. Slujesc Domnului cu sentimentul unei datorii nobile și iau asupra mea orice povară ce are legătură cu Împărăția Lui. Alături de soția mea Magdalena, cresc doi copii adorabili: Paul și Carina. Predau teologie, dar preocupările mele intelectuale dezertează în multe alte zone. O bună parte din ele – ca și inevitabilele curiozități – le veți găsi în conținutul acestui site. Locul virtual în care tocmai vă aflați mă reprezintă, cu toate frământările și modestele mele aprecieri.