Eticheta

cărți creștine

c

Părinții și comportamentul extrem

Comportamentul extrem este comportament extrem, chiar dacă gravitează în jurul lui Dumnezeu și al Bisericii. Iar dependența este o boală a extremelor. Dacă temperanța în toate lucrurile reprezintă idealul biblic, atunci ar putea fi nevoie să învățăm cum să practicăm moderația în modul în care ne exercităm credința și în care încercăm să-i câștigăm și pe copiii noștri la aceasta. Eforturile...

Penticostalismul bihorean: o filă de istorie

„Am început să alcătuiesc o istorisire despre lucrurile care s-au petrecut printre noi, după cum mi le-au încredințat cei ce le-au văzut cu ochii lor de la început și care au ajuns slujitori ai Cuvântului. Am găsit și eu cu cale, după ce am făcut cercetări cu de-amănuntul asupra tuturor acestor lucruri, de la obârșia lor, să le scriu în șir, unele după altele…” Așa încep memoriile...

O chemare mai mare decât noi înșine

Ce vrea să facă Dumnezeu astăzi? Când eram student, exista o mare povară, pe multe inimi, pentru America Latină, care era atunci un câmp de misiune periculos, cu puțini evanghelici. Astăzi, situația e semnificativ schimbată. Acum, ne confruntăm cu provocarea extraordinară a lumii islamice. Cum ne putem integra viețile în chemarea Domnului pentru Biserica Sa? Care va fi provocarea supremă a lui...

Căsnicia sub semnul fascinației

Nu sunt adeptul manualelor ieftine, așa cum nu îmi plac nici rețetele ce se vor infailibile. Datorită faptului că majoritatea oamenilor se căsătoresc, se are impresia că toți ne pricepem la subiect. Oricine (și aproape oricum) poate să sfătuiască în de-ale căsniciei. Unii nici măcar n-au nevoie să purceadă la căsătorie, ca să ne explice – uneori – cum stau lucrurile. Precum la fotbal...

„La noi magia n-a depășit stadiul mahalalei”

Religiozitatea valahului este un soi de budism atemporal, unde timpul a avut și mai are atâta răbdare. Religiozitatea miorițică nu-i decât o proiectare sentimentală a naționalismului, un fel de dedublare în plan metafizic al sentimentului național. Religiozitatea noastră este copia fidelă a valahismului nostru. Suntem religioși în măsura în care suntem români. Sentimentul religios la români a...

„Începe coborârea în lumina soarelui și a slavei”

Paștele se apropie. Cea din urmă săptămână, care nu va mai avea sfârșit, e gata să înceapă. (…) Și începe coborârea în lumina soarelui și a slavei, printre crengile proaspăt tăiate, în mijlocul cântărilor bunelor nădejdi. (…) Cerul, larg deschis către zarea zărilor, era de-o albăstrime nelumească: văzduh smălțat cu crini, sclipitor și înviorător ca făgăduința ochiului lui Dumnezeu. Stelele nu se...

Focul, pâinea și cuptorul exegezei

Vă propun o sinteză a gândirii lui Origen asupra exegezei. Ne este oferită, cu măiestrie, de Henri Crouzel, unul dintre cei mai buni interpreți ai alexandrinului. Concis și fermecător, autorul reușește să surprindă în câteva propoziții întreaga realitate exegetică. Dedic aceste rânduri celor care, pe marele ogor al Evangheliei, „se luptă” cu textul biblic încercând să-l înțeleagă și, apoi, să-l...

Rugăciune către și despre Hristos (6)

Continuare de AICI: Omenirea, vreme de patru ani încheiați, s-a împroșcat cu sânge, spre a se hotârî cine avea să aibă parte de răzorul cel mai mare și de punga cea mai plină. Slugile lui Mamon l-au izgonit pe Caliban în nesfârșite șanțuri potrivnice, ca să se îmbogățească mai mult și să-i sărăcească pe dușmani. Dar această cumplită încercare n-a folosit nimănui. Mai calici ca la început, mai...

Biruitori în marea luptă

  În mod coșntient sau nu, mediul înconjurător ne influențează pe fiecare. Interacțiunea cu lucrurile, oamenii și evenimentele pun o amprentă clară pe minte și inimă, solicitând din partea noastră decizii și precauții. Nimeni nu poate fi atât de naiv să creadă că un mediu nociv este preferabil unuia curat; sau că niște prieteni răi ar trebui aleși înaintea altora buni. Discernământul pe care...

Isus și fotbalul

Nu e ce credeți. De fapt, nu prea e. De felul meu nu-mi consum energiile luptând împotriva anumitor înclinații sportive, dar nici nu încurajez părinții să-și de-a pruncii să facă performanță. Cred că sunt zone de risc maxim pentru credință, iar sportul profesionist poate fi una dintre acestea. Știu, există și excepții! Nu le pun la îndoială, dar precauția rămâne totuși regula de bază. Într-o...

Ghiță Mocan

Soț, tătic și pălmaș pe ogorul Evangheliei. Febril căutător de adevăruri pe care să mă pot rezema, admirator a tot ce este veritabil și gata să văd binele chiar și unde e ascuns. Slujesc Domnului cu sentimentul unei datorii nobile și iau asupra mea orice povară ce are legătură cu Împărăția Lui. Alături de soția mea Magdalena, cresc doi copii adorabili: Paul și Carina. Predau teologie, dar preocupările mele intelectuale dezertează în multe alte zone. O bună parte din ele – ca și inevitabilele curiozități – le veți găsi în conținutul acestui site. Locul virtual în care tocmai vă aflați mă reprezintă, cu toate frământările și modestele mele aprecieri.