Eticheta

Cartea Creștină

C

Criză de oameni educați

În formele moderne ale educației specializate există tendința de a pierde întregul în părți, și în sensul acesta putem spune că generația noastră produce mai puțini oameni cu adevărat educați. Adevărata educație înseamnă gândirea prin asocieri între diferitele discipline, și nu doar a fi foarte bine pregătit într-un singur domeniu, adică un tehnician. Cred că nicio altă disciplină nu a tins pre o...

Chemarea sfințeniei

Apărută la editura Cartea Creștină (Oradea), cartea Chemați să fie sfinți – autor, John N. Oswalt – mi-a reținut atenția în ultima vreme. La a doua ediție acum, lucrarea și-a găsit nu puțini cititori. Nici nu e de mirare, mai cu seamă că subiectul e atât de actual. Care creștin serios nu revendică sfințenia lui Dumnezeu într-o lume ca a noastră?! Imoralitatea, cosmetizată inteligent...

Momentul deciziei

Orice națiune, în orice moment – oricât de vie ar fi din punct de vedere spiritual – este, potențial vorbind, la doar o generație distanță de păgânism și de un rău care îi sfidează orice putere de înțelegere. Niciodată nu putem sta liniștiți pe succesele trecute, crezând că ne vor asigura forța necesară pentru viitor. Fiecare generație trebuie să își câștige propria victorie. Fiecare...

Pentru o cultură iudeo-creștină

C. T. Popescu spunea într-un interviu că dispare un act cultural: recititul. Avalanșa de informații ne sufocă în bună măsură, iar tihna lecturii a doua devine un lux. Dacă nici măcar nu se citește, re-cititul devine aproape o iluzie. Și totuși, există cărți traduse în românește care merită revăzute din când în când. Mă refer aici la colecția de eseuri în onoarea lui Carl F. H. Henry, editate de D...

Provocarea urbanității

Dumnezeu îndreaptă oamenii spre orașe pentru a ne da posibilitatea să ajungem la ei mai repede. În toată lumea, satele stagnează sau sunt pe cale de dispariție, din cauză că primii care suferă în caz de foamete sunt sătenii. Perspectiva orașului, care oferă hrană suficientă, educație, servicii medicale și posibilitatea de a avea o slujbă, îi atrage pe tineri și pe cei ambițioși. Orașele sunt gata...

Cei trei mânioși

Citesc o carte dedicată bărbaților creștini. Am mai citit și altele dar, până în prezent, o găsesc cea mai bine scrisă. Ea se numește Bărbatul din oglindă și a apărut la Editura Cartea Creștină (Oradea). Scrisă de Patrick Morley, cartea se încăpățânează să răspundă multor întrebări. Principalele provocări masculine sunt discutate în paginile ei. Totul cu franchețe, fără dădăceală și pe alocuri...

Ghiță Mocan

Soț, tătic și pălmaș pe ogorul Evangheliei. Febril căutător de adevăruri pe care să mă pot rezema, admirator a tot ce este veritabil și gata să văd binele chiar și unde e ascuns. Slujesc Domnului cu sentimentul unei datorii nobile și iau asupra mea orice povară ce are legătură cu Împărăția Lui. Alături de soția mea Magdalena, cresc doi copii adorabili: Paul și Carina. Predau teologie, dar preocupările mele intelectuale dezertează în multe alte zone. O bună parte din ele – ca și inevitabilele curiozități – le veți găsi în conținutul acestui site. Locul virtual în care tocmai vă aflați mă reprezintă, cu toate frământările și modestele mele aprecieri.