Eticheta

carte de rugăciuni

c

Rugăciune (88)

Eliberează-mi, Doamne, pe deplin viața / De-nvățătura falsă și străină, / Să piară-n depărtări cum piere ceața, / Când, în răcoarea zilei dimineața, / Un soare minunat și-arată fața, / Lăsând în jur căldură și lumină. Sădește-n mine taina minunată / Ce-ai dat-o Tu botezului în apă / Și tot trecutul meu de altădată, / Și fierea mea cea rea și ne-nfrânată / Să fie răstignită și-ngropată, / Pentru...

Rugăciune (87)

Doamne, Tu ești dincolo de gând / în spatele rugăciunilor mele nerostite / la o depărtare de-o căutare / trece-mă pe sub jetul neprihănirii hristice / cum se trece prăjitura prin glazură / să-mi schimbi gustul.
(Ruben Bucoiu)

Rugăciune (91)

Fă-mă în stare, Doamne, să îmi adun și să îmi ordonez gândurile înainte să mă apropiu de Tine în rugăciune. Tu ești prea măreț pentru a putea fi luat în râs, prea înțelept pentru a fi tras pe sfoară de o închinare batjocoritoare și detești o jertfă nesinceră. Ajută-mă să păstrez mereu vie amintirea desăvârșirii Tale, ca un neprețuit sprijin împotriva purtărilor formaliste și reci. Ferește-mă de...

Rugăciune (88)

Din lașitatea care se ascunde de adevăruri noi,
Din lenea care se mulțumește cu jumătăți de adevăr,
Din aroganța care crede că știe tot adevărul,
Eliberează-ne, o, Dumnezeul adevărului!
(Anonim)

Rugăciune (87)

Da, drege-mă, Isus, drege-mă. Drege-mă ca să pot merge puțin mai departe. Drege-mă ca să mă pot ruga puțin mai mult. Dregemă ca să pot cânta puțin mai tare. Drege-mă ca să pot păși mai departe în ciuda durerii, a fricii, a îndoielii și da, chiar a mâniei. Nu te rog să-mi iei crucea, ci doar să îmi dai putere să o pot purta mai departe, până la moarte. O, drege-mă, Isus, drege-mă. (Cântec...

Mai mult decât o carte de rugăciuni

Samuil Micu (1745-1806) a fost preot român greco-catolic, teolog, istoric, traducător, scriitor, poet, filozof, iluminist, reprezentant al Şcolii Ardelene, luptător pentru drepturile naţionale ale românilor din Transilvania. Deși o personalitate ilustră, biografia sa nu trece dincolo de studiile de specialitate. Copiii noștri află de el fie din întâmplare, fie datorită unei sugestii concrete. Și...

Ghiță Mocan

Soț, tătic și pălmaș pe ogorul Evangheliei. Febril căutător de adevăruri pe care să mă pot rezema, admirator a tot ce este veritabil și gata să văd binele chiar și unde e ascuns. Slujesc Domnului cu sentimentul unei datorii nobile și iau asupra mea orice povară ce are legătură cu Împărăția Lui. Alături de soția mea Magdalena, cresc doi copii adorabili: Paul și Carina. Predau teologie, dar preocupările mele intelectuale dezertează în multe alte zone. O bună parte din ele – ca și inevitabilele curiozități – le veți găsi în conținutul acestui site. Locul virtual în care tocmai vă aflați mă reprezintă, cu toate frământările și modestele mele aprecieri.