Eticheta

Biserica – frustrare și împlinire

B

Douglas – colegul lui Iov

Îmi recunosc o anumită slăbiciune pentru Philip Yancey. I-am citit cărțile în ordinea în care s-au tradus în românește, dar am lecturat și fragmente îl versiuni originale. Dacă alți scriitori americani fac o psihologizare nesfârșită a personajelor biblice, Yancey face mai mult decât atât. Omul acesta face dovada unor solide lecturi și a unei acuități intelectuale remarcabile. Găsindu-și mereu în...

Ghiță Mocan

Soț, tătic și pălmaș pe ogorul Evangheliei. Febril căutător de adevăruri pe care să mă pot rezema, admirator a tot ce este veritabil și gata să văd binele chiar și unde e ascuns. Slujesc Domnului cu sentimentul unei datorii nobile și iau asupra mea orice povară ce are legătură cu Împărăția Lui. Alături de soția mea Magdalena, cresc doi copii adorabili: Paul și Carina. Predau teologie, dar preocupările mele intelectuale dezertează în multe alte zone. O bună parte din ele – ca și inevitabilele curiozități – le veți găsi în conținutul acestui site. Locul virtual în care tocmai vă aflați mă reprezintă, cu toate frământările și modestele mele aprecieri.