Eticheta

armonie

a

Armonia lumii

Ordinea lumii nu este un accident. Nu există nimic actual care să poată fi actual fără un anumit grad de ordine. Intuiția religioasă este sesizarea acestui adevăr, și anume că ordinea lumii în întregul său și în părțile sale, frumusețea lumii, plăcerea vieții, pacea vieții și stăpânirea răului, sunt toate legate laolaltă – nu în mod accidental, ci din rațiunea acestuia adevăr: că universul...

Ghiță Mocan

Soț, tătic și pălmaș pe ogorul Evangheliei. Febril căutător de adevăruri pe care să mă pot rezema, admirator a tot ce este veritabil și gata să văd binele chiar și unde e ascuns. Slujesc Domnului cu sentimentul unei datorii nobile și iau asupra mea orice povară ce are legătură cu Împărăția Lui. Alături de soția mea Magdalena, cresc doi copii adorabili: Paul și Carina. Predau teologie, dar preocupările mele intelectuale dezertează în multe alte zone. O bună parte din ele – ca și inevitabilele curiozități – le veți găsi în conținutul acestui site. Locul virtual în care tocmai vă aflați mă reprezintă, cu toate frământările și modestele mele aprecieri.