Eticheta

apărarea credinței

a

Recursul la filosofie: creștinismul primar

Primele secole ale erei noastre sunt marcate de apariția și afirmarea creștinismului. Nevoia firească de expansiune a creştinismului a impus cu necesitate contactul cu lumea păgână şi cu fondul ei cultural. Primii apărători ai creştinismului se aflau într-o situaţie delicată: pe de o parte, se temeau să nu degradeze credinţa întemeiată pe revelaţie prin apelul la filosofie, pe de alta, erau...

Ghiță Mocan

Soț, tătic și pălmaș pe ogorul Evangheliei. Febril căutător de adevăruri pe care să mă pot rezema, admirator a tot ce este veritabil și gata să văd binele chiar și unde e ascuns. Slujesc Domnului cu sentimentul unei datorii nobile și iau asupra mea orice povară ce are legătură cu Împărăția Lui. Alături de soția mea Magdalena, cresc doi copii adorabili: Paul și Carina. Predau teologie, dar preocupările mele intelectuale dezertează în multe alte zone. O bună parte din ele – ca și inevitabilele curiozități – le veți găsi în conținutul acestui site. Locul virtual în care tocmai vă aflați mă reprezintă, cu toate frământările și modestele mele aprecieri.