Eticheta

apa

a

Mic dicționar săptămânal: APA (4)

Continuare de AICI: Apa a fost dată de Dumnezeu pământului, dar mai există și o altă apă, tainică: este apa înțelepciunii care, atunci când a fost creată lumea, a chibzuit legea apelor și le-a statornicit făgaș (Iov 28.25-26; Prov. 3.20; 8.22,24,28-29; Ecl. 1.2-4). Înțeleptul este asemuit cu o fântână sau cu un izvor, iar apa sălășluiește în inima lui (Prov. 20.5; Ecl. 21.13) și vorbele lui au...

Mic dicționar săptămânal: APA (3)

Continuare de AICI: Domnul este asemuit cu o ploaie de primăvară (Osea 6.3), cu roa dătătoare de viață florilor (Osea 14.6), cu apele limpezi care vin de la munte, cu torentele ce satură pământul. Cel drept este asemenea copaului sădit pe malul apelor curgătoare (Num. 24.6); apa apare aici ca un semn al binecuvântării. Ca atare, se vede limpede originea ei divină. Astfel, Ieremia spune (2.13) că...

Ghiță Mocan

Soț, tătic și pălmaș pe ogorul Evangheliei. Febril căutător de adevăruri pe care să mă pot rezema, admirator a tot ce este veritabil și gata să văd binele chiar și unde e ascuns. Slujesc Domnului cu sentimentul unei datorii nobile și iau asupra mea orice povară ce are legătură cu Împărăția Lui. Alături de soția mea Magdalena, cresc doi copii adorabili: Paul și Carina. Predau teologie, dar preocupările mele intelectuale dezertează în multe alte zone. O bună parte din ele – ca și inevitabilele curiozități – le veți găsi în conținutul acestui site. Locul virtual în care tocmai vă aflați mă reprezintă, cu toate frământările și modestele mele aprecieri.