Eticheta

Andrea Riccardi

A

„Caută de te împacă”

Caută de te împacă degrabă cu pârâșul tău, câtă vreme ești cu el pe drum; ca nu cumva pârâșul tău să te dea pe mâna judecătorului, judecătorul să te dea pe mâna temnicerului, și să fii aruncat în temniță. (Mat. 5.25) Mânia tulbură ochiul minții întinând starea de rugăciune – spunea Evagrie Ponticul. Înțeleasă uneori ca și resentiment, mânia poate afecta pe termen lung relațiile dintre oameni. În...

Focul rugăciunii

Suntem în săptămâna Cincizecimii, iar creștinătatea evanghelică se proșterne în rugăciune. Zece zile de rugăciune pentru cei persecutați. Creștini și misionari din diferite colțuri ale lumii sunt expuși zilnic la pericole de tot felul. Islamismul, budismul, hinduismul, precum și alte religii păgâne își întețesc forțele. De fapt, după observanța mea, pe măsură ce statisticile sunt îmbucurătoare de...

Ghiță Mocan

Soț, tătic și pălmaș pe ogorul Evangheliei. Febril căutător de adevăruri pe care să mă pot rezema, admirator a tot ce este veritabil și gata să văd binele chiar și unde e ascuns. Slujesc Domnului cu sentimentul unei datorii nobile și iau asupra mea orice povară ce are legătură cu Împărăția Lui. Alături de soția mea Magdalena, cresc doi copii adorabili: Paul și Carina. Predau teologie, dar preocupările mele intelectuale dezertează în multe alte zone. O bună parte din ele – ca și inevitabilele curiozități – le veți găsi în conținutul acestui site. Locul virtual în care tocmai vă aflați mă reprezintă, cu toate frământările și modestele mele aprecieri.