Eticheta

15 februarie

1

Exercițiu de neuitare: Iosif Sava

La 15 februarie 1933 se năștea, la Iași, Iosif Sava. Marele muzicolog este strănepotul unuia dintre primii absolvenți ai Conservatorului înființat de A.I. Cuza. Bunicul său a condus ani buni corul mitropoliei din Iași, iar tatăl său a fost un reputat violonist al Filarmonicii din capitala Moldovei. Am ținut să înșir aceste personaje, pentru a observa de la bun început cum d-l Sava încheie o...

Ghiță Mocan

Soț, tătic și pălmaș pe ogorul Evangheliei. Febril căutător de adevăruri pe care să mă pot rezema, admirator a tot ce este veritabil și gata să văd binele chiar și unde e ascuns. Slujesc Domnului cu sentimentul unei datorii nobile și iau asupra mea orice povară ce are legătură cu Împărăția Lui. Alături de soția mea Magdalena, cresc doi copii adorabili: Paul și Carina. Predau teologie, dar preocupările mele intelectuale dezertează în multe alte zone. O bună parte din ele – ca și inevitabilele curiozități – le veți găsi în conținutul acestui site. Locul virtual în care tocmai vă aflați mă reprezintă, cu toate frământările și modestele mele aprecieri.