Cu ricșa prin ghetou

C

Ricșa este un mijloc de transport inventat și utlizat vreme îndelungată (până azi) de către chinezi și japonezi. Datorită spațiilor înguste și a precarității claselor majoritare, acest mijloc de transport a servit la deplasarea oamenilor dar și la mutarea mărfurilor dintr-un loc în altul.

Dar cum a ajuns ricșa la mare cinste în ghetoul din Varșovia?! Printr-o logică a evenimentelor, evreilor li s-au confiscat caii și trăsurile înainte de a fi ghetoizați. S-au trezit astfel neajutorați în fața nevoilor cotidiene, mai cu seamă că a duce un sac de provizii în spate era interzis. Legile draconice interziceau purtarea de poveri, inclusiv a-i duce în spate pe handicapați sau bătrâni. În acest context, ricșa a ajuns la mare căutare. Evreii au modernizat-o, au optimizat-o cum chinezii nici n-au visat vreodată.

Fotografia alăturată este neclară, dar sugestivă. Ghetourile evreiești erau împânzite de astfel de vehicule. Deveniseră indispensabile, mai cu seamă ca hamalii erau tot evrei. Și iată cum, printr-o împrejurare istorică nefavorabilă, o invenție străină ajunge să fie adoptată și îndelung utilizată de evreii obijduiți. Acum ricșa e parte din istoria lor, un element însemnat al mentalului lor colectiv.

Scrie un comentariu

Ghiță Mocan

Soț, tătic și pălmaș pe ogorul Evangheliei. Febril căutător de adevăruri pe care să mă pot rezema, admirator a tot ce este veritabil și gata să văd binele chiar și unde e ascuns. Slujesc Domnului cu sentimentul unei datorii nobile și iau asupra mea orice povară ce are legătură cu Împărăția Lui. Alături de soția mea Magdalena, cresc doi copii adorabili: Paul și Carina. Predau teologie, dar preocupările mele intelectuale dezertează în multe alte zone. O bună parte din ele – ca și inevitabilele curiozități – le veți găsi în conținutul acestui site. Locul virtual în care tocmai vă aflați mă reprezintă, cu toate frământările și modestele mele aprecieri.