Cu păpușa printre ruine…

C

Secolul trecut a fost de o violență extremă. Cele două războaie mondiale au secătuit Europa din temelii. Pierderile materiale n-au fost decât partea ce mai dezolantă. În spatele acestora s-au cuibărit dureri ale câtorva generații. Ambiția umană, vanitatea și avariția au cerut un preț atât de mare.

Realizată în 1940, fotografia înfățișează o fetiță ce-și consolează păpușa pe ruinele propriei case recent bombardată în Londra. Cu puțin timp înainte, deși probabil sesizase o tensiune crescândă printre cei mari, această fetiță își trăise viața dincolo de orice grijă. Acum, fără să înțeleagă toate implicațiile, este expusă unui dezastru. Până și păpușa ei suferă… deci trebuie consolată.

Drama se contopește cu gingășia, inocența cu sărăcia. Din când în când ar trebui să privim astfel de fotografii. Poate ne-ar scoate din blazarea cotidiană și din dulcea impresie că totul merge oarecum bine. Urmele cumplite ale războaielor au fost încrustate adânc în sufletele oamenilor mari, ca și ale copiilor. Observându-le vom prețui mai mult pacea și libertatea. Profunzimea recunoștinței noastre față de Dumnezeu e legată aceste realități. Oricând și oriunde atrocitățile unor noi conflicte sunt posibile. Să fim realiști și, dincolo de asta, să fim încrezători!

Scrie un comentariu

Ghiță Mocan

Soț, tătic și pălmaș pe ogorul Evangheliei. Febril căutător de adevăruri pe care să mă pot rezema, admirator a tot ce este veritabil și gata să văd binele chiar și unde e ascuns. Slujesc Domnului cu sentimentul unei datorii nobile și iau asupra mea orice povară ce are legătură cu Împărăția Lui. Alături de soția mea Magdalena, cresc doi copii adorabili: Paul și Carina. Predau teologie, dar preocupările mele intelectuale dezertează în multe alte zone. O bună parte din ele – ca și inevitabilele curiozități – le veți găsi în conținutul acestui site. Locul virtual în care tocmai vă aflați mă reprezintă, cu toate frământările și modestele mele aprecieri.