Chemarea și responsabilitatea empatiei

C

Se cuvine să fii mișcat de cele întâmplate și să te întristezi în tăcere de nenorociri, arătându-ți durerea sufletească prin tulburarea obrazului și prin respectul ce-l ai în fața durerii; și iarăși, nu se cade să începi a grăi, sărind îndată la mustrări, ca și cum ai vrea să insulți și să calci în picioare pe cei doborâți de dureri (că sunt împovărătoare mustrările pentru cei cu sufletul chinuit de dureri, iar cuvintele celor nesimțitori pentru cei cu suflet chinuit de dureri, iar cuvintele celor nesimțitori la durerile altora sunt și anevoie de primit și fără de mângâiere pentru cei ce suferă), ci trebuie să îngădui celui îndurerat să se vaite, să se plângă și să spună cuvinte goale și nefolositoare; mai târziu, însă, după ce durerea s-a micșorat sau s-a potolit, caută să-l mângâi cu grijă și cu blândețe.

(Fragment din „Omilia a V-a la mucenița Iulita”, rostită de Vasile cel Mare, tradusă de D. Fecioru și consemnată în PSB vol. 17, București, 1986, p. 396)

Scrie un comentariu

Ghiță Mocan

Soț, tătic și pălmaș pe ogorul Evangheliei. Febril căutător de adevăruri pe care să mă pot rezema, admirator a tot ce este veritabil și gata să văd binele chiar și unde e ascuns. Slujesc Domnului cu sentimentul unei datorii nobile și iau asupra mea orice povară ce are legătură cu Împărăția Lui. Alături de soția mea Magdalena, cresc doi copii adorabili: Paul și Carina. Predau teologie, dar preocupările mele intelectuale dezertează în multe alte zone. O bună parte din ele – ca și inevitabilele curiozități – le veți găsi în conținutul acestui site. Locul virtual în care tocmai vă aflați mă reprezintă, cu toate frământările și modestele mele aprecieri.