Cele două dorințe

C

Care este diferența dintre ambiția sfântă și dorința carnală? Diferența constă, pur și simplu, în următorul aspect: ce urmărim să avem și pe cine dorim să slujim. Dorința pământească luptă să obțină, să adune și să se pună la adăpost de foame, nesiguranță și nedreptate, ca și cum n-ar exista Dumnezeu – sau, cel puțin, nu un Dumnezeu vrednic de închinarea noastră. Dorința cerească se străduiește nu să posede, ci să creeze – reflectând slava Creatorului, în lucrări de frumusețe și excelență. Nu caută să adune, ci să dăruiască; nu să-și protejeze statutul personal, ci să binecuvinteze.

Mic fragment dintr-o recent publicată lucrare: Strigătul sufletului (Logos, Cluj). Scrisă la două mâini – Dan B. Allender și Tremper Longman III – cartea este, de fapt, o radiografie avizată a emoțiilor. Psihologul fin (Allender) și teologul riguros (Longman) își dau mâna pentru a produce o analiză interesantă pe un subiect spinos. Să analizezi felul în care omul își apropie la nivel emoțional diferite experiențe este chiar un exercițiu salutar.

Plecând de la literatura poetică a Scripturii (în special Psalmii), autorii găsesc resorturile trăirilor interioare ale creștinului. Etica abordării este impecabilă: creștinul are tot dreptul să-și evalueze stările, dar și obligația de a le corecta. Nu toate tipurile de frică sunt vinovate, așa cum nu toate dorințele noastre sunt discutabile. Argumentele sunt alese cu migală, iar rezoluția este pe măsură. Sper, după ce-l termin, să-i aloc o recenzie mai amplă volumului…

Scrie un comentariu

Ghiță Mocan

Soț, tătic și pălmaș pe ogorul Evangheliei. Febril căutător de adevăruri pe care să mă pot rezema, admirator a tot ce este veritabil și gata să văd binele chiar și unde e ascuns. Slujesc Domnului cu sentimentul unei datorii nobile și iau asupra mea orice povară ce are legătură cu Împărăția Lui. Alături de soția mea Magdalena, cresc doi copii adorabili: Paul și Carina. Predau teologie, dar preocupările mele intelectuale dezertează în multe alte zone. O bună parte din ele – ca și inevitabilele curiozități – le veți găsi în conținutul acestui site. Locul virtual în care tocmai vă aflați mă reprezintă, cu toate frământările și modestele mele aprecieri.