Cărțile Bibliei: 2Timotei

C

Nu avem nicio indicație directă că 2Timotei a fost scrisă după Tit și 1Timotei. Și chiar dacă din punct de vedere stilistic li se aseamănă foarte mult, ea nu se ocupă totuși de structura eclezială, tema centrală a primelor două. (…) Corpul scrisorii (1.6-4.18) din 2Timotei este cu circa 20% mai scurt decât cel din 1Timotei, iar conținutul este mai omogen. Ține cont de personalitatea și situația lui Timotei și reflectă solitudinea și suferința lui Pavel în închisoare la apropierea morții. Din anumite puncte de vedere, deci, 2Timotei constituie al treilea testament al lui Pavel în NT, primul fiind Romani, trimisă de la Corint în iarna 57-58, când Pavel era pe deplin conștient că-l așteptau momente dificile la Ierusalim, dar era încă destul de încrezător că va putea merge la Roma și în Spania. Al doilea testament este discursul de adio adresat prezbiterilor/episcopilor din Efes (Fapte 20.17-36) la începutul călătoriei la Ierusalim din vara anului 58, știind că nu-i va mai revedea niciodată. Totuși, în niciunul dintre aceste două testamente Pavel nu vorbește atât de deschis despre moartea sa ca în 2Timotei… În Biblie avem diferite exemple de gen literar de discursuri sau de alocuțiuni de adio. Aș vrea să enumăr anumite caracteristici ale acestui gen, indicând în același timp pasaje din 2Timotei în care se regăsesc. Oratorul, anunțând pe un ton de tristețe iminentul său sfârșit (4.6-8), încearcă să-i liniștească pe cei dragi (sau să-l liniștească), îndemnându-i să nu se teamă și să aibă încredere (2.1-2,14-15; 4.1-2). Oratorul reamintește deseori situația și viața sa din trecut (1.11-13,15-18; 3.10-17), face apel la unitatea celor pe care îi lasă în urma sa (2.14, 23-25), prevede pericolele ce vor veni din partea dușmanilor (2.16-17; 3.1-9,12-13; 4.3-4), îi încurajează să rămână fideli, promițându-le că vor fi recompensați (2.11-13; 3.14; 4.8). Își exprimă dragostea față de cei pe care-i părăsește (1.4-5; 2.1: „fiul meu”). În atmosfera de adio din 2Timotei, un Mesia răstignit ca un criminal îl are ca purtător de cuvânt pe Pavel, încarcerat tot ca un criminal. Dar conform cuvintelor lui Pavel, acest scandal s-a preschimbat într-un strigăt de victorie, o încurajare pentru Timotei și toți cei ce suferă pentru Evanghelie.

(Introducere în Noul Testament, de Raymond E. Brown, Sapientia, Iași, 2019, pp. 843-844)

Scrie un comentariu

Ghiță Mocan

Soț, tătic și pălmaș pe ogorul Evangheliei. Febril căutător de adevăruri pe care să mă pot rezema, admirator a tot ce este veritabil și gata să văd binele chiar și unde e ascuns. Slujesc Domnului cu sentimentul unei datorii nobile și iau asupra mea orice povară ce are legătură cu Împărăția Lui. Alături de soția mea Magdalena, cresc doi copii adorabili: Paul și Carina. Predau teologie, dar preocupările mele intelectuale dezertează în multe alte zone. O bună parte din ele – ca și inevitabilele curiozități – le veți găsi în conținutul acestui site. Locul virtual în care tocmai vă aflați mă reprezintă, cu toate frământările și modestele mele aprecieri.