Biblia în șase acte

B

Scrisă la două mâini – Craig G. Bartholomew și Michael W. Goheen – cartea, intitulată sugestiv Adevărata poveste a lumii: locul nostru în narațiunea biblică, este o unealtă hermeneutică excelentă. Tradusă (de Cosmin Lauran), publicată la Editura Reîntregirea (Alba Iulia, 2017) și cu o prefață elocventă (semnată de Ioan Chirilă), versiunea românească îi succede destul de repede originalului (publicat la Baker Academic în 2014).

Pledând pentru Biblie ca metanarațiune, care înseamnă și includerea cititorului în universul ei, autorii ne oferă o adevărată călătorie prin lumea atât de vastă a textului sacru. Deși – prin lungimea și complexitatea ei – Biblia este intimidantă pentru oricine, aici este „desfăcută în bucăți” cu multă știință și delicatețe. Astfel, totul pornește de la conceptul de Împărăție a lui Dumnezeu și, implicit, de la noțiunea că El, Dumnezeu, este Regele Regilor. Dacă noțiunea de „împărăție” este mai cuprinzătoare decât cea de Biserică (prima incluzând-o pe cea din urmă), atunci întreaga revelație biblică ar putea fi citită în această cheie.

Printr-o simplificare justă, asemenea unei piese de teatru, autorii propun următoarele șase acte: (1) Dumnezeu Își întemeiază Împărăția: Creația; (2) Răzvrătirea în Împărăție: Căderea; (Interludiu: Perioada intertestamentară) (3) Împăratul îl alege pe Israel: Mântuirea inaugurată (cu două scene: un popor pentru Împărat și un pământ pentru poporul Său); (4) Venirea Împăratului: Mântuirea realizată; (5) Răspândirea Evangheliei Împăratului: Misiunea Bisericii; (6) Întoarcerea Împăratului: Mântuirea desăvârșită.

Fiecare act este povestit susccint, dar totuși suficient pentru cititorul obișnuit. Din această cauză, cartea se propune drept ghid pentru iubitorul de Scriptură care, totuși, dorește să afle mai mult. Dată fiind densitatea textului biblic, adesea nu observăm ansablurile sau principalele linii de forță. Pierdem din vedere perspectiva aceea amplă, fără de care amănuntele nu-și mai găsesc locul. Or, tocmai acest lucru ni-l propune cartea de față: ne ancorează în realitatea imediată a revelației lui Dumnezeu. Aflăm, cu plăcută surprindere, cum însăși Biblia este un drum, un itinerar de la un început neclar (sub aspectul înțelegerii) spre un sfârșit cât se poate de maiestuos. Dumnezeu – văzut ca Rege – este punctul fix al întregii narațiunii, iar noi – oricare dintre noi – putem să fim protagoniștii. Cu toții suntem chemați să fim adevărați fii ai Împărăției, iar cufundarea noastră în tainele Sfintei Scripturi nu face altceva decât să ne întărească în credință. Avem aici o carte care deja, în limba engleză, și-a dat măsura. Mai rămâne acum ca publicul român s-o guste așa cum merită, să o îndrăgească și să o utilizeze ca pe o călăuză în lectura Bibliei.

Scrie un comentariu

Ghiță Mocan

Soț, tătic și pălmaș pe ogorul Evangheliei. Febril căutător de adevăruri pe care să mă pot rezema, admirator a tot ce este veritabil și gata să văd binele chiar și unde e ascuns. Slujesc Domnului cu sentimentul unei datorii nobile și iau asupra mea orice povară ce are legătură cu Împărăția Lui. Alături de soția mea Magdalena, cresc doi copii adorabili: Paul și Carina. Predau teologie, dar preocupările mele intelectuale dezertează în multe alte zone. O bună parte din ele – ca și inevitabilele curiozități – le veți găsi în conținutul acestui site. Locul virtual în care tocmai vă aflați mă reprezintă, cu toate frământările și modestele mele aprecieri.