„Apokalypsis” și „paradosis”

A

Informațiile pe care le deține Pavel despre Isus pot fi rezumate în două cuvinte grecești: apokalypsis și paradosis. Primul termen este înrudit cu verbul „a învălui” (kalyptein). Dacă îi adăugăm prefixul apo-, el capătă sensul de „a descoperi” sau „a revela”. Astfel, substantivul apokalypsis semnifică „dezvăluire” sau „revelare”. (…) Paradosis înseamnă „predare”, „încredințare”, în sensul în care un întemnițat este predat de la un temnicer la altul sau în care o informație este predată de către un profesor elevului său. Termenul era folosit, în acest din urmă sens, cu privire la o lecție sau o învățătură pe care un rabin i-o împărtășea ucenicului său. Așa și-au predat rabinii învățăturile intacte, gnerație după generație, învățăceilor, care aveau să devină, la rândul lor, rabini. Traducerea obișnuită, „tradiție”, un cuvânt înțeles ca „lucruri vechi”, nu reușește să capteze dinamica „predării”, o idee care îi este intrinsecă lui paradosis.

(Din Documente care stau la baza Noului Testament,

de Paul Barnett, Cluj-Napoca: Logos, 2010, p. 173 și urm.)

Scrie un comentariu

Ghiță Mocan

Soț, tătic și pălmaș pe ogorul Evangheliei. Febril căutător de adevăruri pe care să mă pot rezema, admirator a tot ce este veritabil și gata să văd binele chiar și unde e ascuns. Slujesc Domnului cu sentimentul unei datorii nobile și iau asupra mea orice povară ce are legătură cu Împărăția Lui. Alături de soția mea Magdalena, cresc doi copii adorabili: Paul și Carina. Predau teologie, dar preocupările mele intelectuale dezertează în multe alte zone. O bună parte din ele – ca și inevitabilele curiozități – le veți găsi în conținutul acestui site. Locul virtual în care tocmai vă aflați mă reprezintă, cu toate frământările și modestele mele aprecieri.