Wikipedia: un exponent al relativismului

W

Toți recurgem, chiar și involuntar, la ea. Un simplu „search” pe internet ne oferă – pe chiar prima pagină – anumite definiții de tip Wikipedia. Sigur că în multe cazuri găsim doar topicul (numele, conceptul etc.), fără niciun text. Este oarecum în așteptare… Cineva trebuie (sau ar fi bine) să completeze detaliile problemei. Oricine poate să o facă, deci este o enciclopedie populară. Mai este și o enciclopedie vie dar nu pentru că e viguroasă, ci pentru că este într-o continuă mișcare. Dacă stai bine să te gândești, Wikipedia este expresia virtuală a postmodernismului nostru desuet.

Potrivit unui studiu efectuat de către cercetătorii de la Universittea Toulouse, o personalitate din secolul al XVIII-lea îl surclasează pe Hitler și chiar pe Isus. Sigur, e vorba de numărul de de link-uri primite la articolele de pe Wikipedia. Personajul cu pricina se numește Carl Linnaeus, un biolog suedez cu o impostație deosebită în epocă. Tehnic, statistica s-a făcut pe baza algroritmului Google Page Rank, care contorizează numărul de link-uri primite de orice articol din enciclopedia Wikipedia.

Dar cum se face că un biolog are o asemenea „vizibilitate” în spațiul virtual? Ei bine, ar fi niște argumente. Probabil cel mai important e legat de descoperirile acestui savant. El a inventat sistemul de taxonomie biologică încă folosit și astăzi, așa că orice plantă, animal sau bacterie care apar pe Wikipedia „trimit” spre numele lui. Largul orizont științific pe care-l ating studiile sale, face din Linneaus o vedetă peste timp. Din nou primordialitatea științelor riguroase, pentru că biologia a devenit între timp extrem de specializată și tehnică. Din nou științele umaniste intră într-un con de umbră, la fel ca arta și chiar sportul.

Acest tablou descrie cu fidelitate mintea omului modern. Într-o societate invadată de tehnologie, avem tot mai puțină aplecare spre zone greu definibile. Religia – cu precădere creștinismul – are o soartă ingrată, atâta vreme cât nu se poate ajunge la Dumnezeu prin ecuații matematice. Vizibilitatea lui Isus (pe internet, respectiv pe Wikipedia) este ștearsă în raport cu alți corifei ai științelor care operează cu numere. De aici și primejdia: anume să-ți rânduiești viața după clasamentul Wikipedia. Relative sunt articolele găsite acolo (am găsit nu puține eroări), dar și mai primejdioasă este bizuirea pe ele. Mai degrabă, Wikipedia ar trebui să ne provoace, să ne trimită la tomurile groase și prăfuite ale enciclopediilor serioase. Ar trebuie s-o luăm doar ca un punct de plecare, niciodată ca o soluție finală. Pentru că noi știm bine cine este (sau cel puțin ar trebui să fie) pe primul loc. Întâlnindu-ne în mod personal cu Hristos, El rămâne nu doar Mântuitorul nostru, ci și Domnul nostru pe veci.

Scrie un comentariu

Ghiță Mocan

Soț, tătic și pălmaș pe ogorul Evangheliei. Febril căutător de adevăruri pe care să mă pot rezema, admirator a tot ce este veritabil și gata să văd binele chiar și unde e ascuns. Slujesc Domnului cu sentimentul unei datorii nobile și iau asupra mea orice povară ce are legătură cu Împărăția Lui. Alături de soția mea Magdalena, cresc doi copii adorabili: Paul și Carina. Predau teologie, dar preocupările mele intelectuale dezertează în multe alte zone. O bună parte din ele – ca și inevitabilele curiozități – le veți găsi în conținutul acestui site. Locul virtual în care tocmai vă aflați mă reprezintă, cu toate frământările și modestele mele aprecieri.