Voia Lui și credința noastră

V

Putem avea siguranța că ceea ce afirmă credința este corect? Putem ști lucrul acesta într-un mod atât de cert? În ultimă instanță acest lucru nu reprezintă doar o presupunere? Atunci când ia naștere această întrebare – și de ce nu ar lua ea naștere? – aflăm răspunsul la întrebarea dacă putem să avem credință. Credința reprezintă siguranța deplină în faptul că Dumnezeu, în Isus Hristos, chiar Și-a revelat voia Sa față de noi și că voia Sa este ca noi să avem viața veșnică. Nu știm cum Își va duce El la îndeplinire această voie, însă acest „cum” nu este important în ceea ce ne privește pe noi. Treaba noastră este să trăim în această credință, să fim plini de bucurie și să trăim încă de pe acum în dragoste, dragoste care reprezintă o caracteristică intrinsecă a vieții veșnice.

(Emil Brunner)

Scrie un comentariu

Ghiță Mocan

Soț, tătic și pălmaș pe ogorul Evangheliei. Febril căutător de adevăruri pe care să mă pot rezema, admirator a tot ce este veritabil și gata să văd binele chiar și unde e ascuns. Slujesc Domnului cu sentimentul unei datorii nobile și iau asupra mea orice povară ce are legătură cu Împărăția Lui. Alături de soția mea Magdalena, cresc doi copii adorabili: Paul și Carina. Predau teologie, dar preocupările mele intelectuale dezertează în multe alte zone. O bună parte din ele – ca și inevitabilele curiozități – le veți găsi în conținutul acestui site. Locul virtual în care tocmai vă aflați mă reprezintă, cu toate frământările și modestele mele aprecieri.