Vizita Duhului

V

Atunci când Biserica este vizitată de puterea Duhului Sfânt, ea crește în toate privințele. Atunci când o Biserică rămâne pe loc, deși se află în mijlocul unei populații vaste, sau chiar scade, nimeni nu poate spune că este binecuvântată de Dumnezeu. Este limpede că una dintre binecuvântările pe care ar trebui s-o căutăm din toată inima, ca Biserică, este o creștere continuă. Întreaga Biserică a lui Dumnezeu ar trebui să caute creșterea zilnică a seminței spirituale. Fiecare creștin adevărat dorește să vadă Biserica cum crește; în orice caz, mi-ar fi milă de un om care se crede creștin și nu are o asemenea dorință.

În felul acesta își afirma Charles Spurgeon crezul. Spicuit dintr-o predică rostită în fața unei mari mulțimi, citatul ar trebui să ne pună pe jar. Apatia noastră comodă este zguduită serios, iar efervescența spirituală ar trebui să-i ia locul. Dacă principiul din Eden a fost înmulțirea fizică, principiul Bisericii ar trebui să fie înmulțirea sufletelor mântuite prin Hristos. Acest deziderat ne stă în față mereu și ne provoacă în cel mai serios mod.

(Sursa: Predici despre Trezire, Perla Suferinței, Suceava, 2010, p. 34)

Scrie un comentariu

Ghiță Mocan

Soț, tătic și pălmaș pe ogorul Evangheliei. Febril căutător de adevăruri pe care să mă pot rezema, admirator a tot ce este veritabil și gata să văd binele chiar și unde e ascuns. Slujesc Domnului cu sentimentul unei datorii nobile și iau asupra mea orice povară ce are legătură cu Împărăția Lui. Alături de soția mea Magdalena, cresc doi copii adorabili: Paul și Carina. Predau teologie, dar preocupările mele intelectuale dezertează în multe alte zone. O bună parte din ele – ca și inevitabilele curiozități – le veți găsi în conținutul acestui site. Locul virtual în care tocmai vă aflați mă reprezintă, cu toate frământările și modestele mele aprecieri.