Vedere trupească, vedere duhovnicească

V

Nu te lua după ce văd ochii. Căci ochii văd cele de  deasupra, nu cele din adânc; văd veșmântul, nu  miezul; văd actorul, nu omul; văd omul, nu pe  Dumnezeu. Mintea binecuvântă vede ceea ce  ochiul nu poate vedea; vede adâncurile de sub suprafață, vede miezul de sub veșmânt, vede omul de  dincolo de actor, și pe Dumnezeu dincolo de om.  Cele ce nu se văd sânt pentru cei maturi; cele ce se  văd sânt pentru copii. Toate profunzimile și înălțimile ființei sânt nevăzute; tot miezul, toată esența  și tot rostul tuturor lucrurilor este nevăzut-nevăzut pentru ochiul simțitor, dar văzut pentru  ochiul lăuntric, pentru vederea dumnezeiască din  lăuntrul nostru, iar aceasta este mintea. Într-un cuvânt, ochiul trupesc vede semnele sau chipurile, iar  mintea vede duhul și rostul… 

Și  Europa de odinioară începuse cu duhul, iar acum  în trup se săvârșește, adică în vedere trupească, în  judecată trupească, în dorințe trupești și în câștiguri trupești. Ca și cum ar fi fost înșelată! Întreaga  ei viață din vremurile noastre este cuprinsă între  două dimensiuni: lungime și lățime. Ea știe numai  de spațiu, adică de lungime și lățime. Nu știe nici  de adâncime, nici de înălțime. Din această pricină,  se luptă pentru pământ, spațiu, extindere. Pentru  spațiu, numai pentru spațiu!    De aici, război după război, și grozăvie după grozăvie. Căci Dumnezeu nu l-a zidit pe om să fie doar  o vietate în spațiu, ci ca să pătrundă cu mintea în  adâncimea tainelor și să se ridice cu inima la înălțimile dumnezeiești. Războiul pentru pământ este  un război împotriva adevărului. Iar războiul împotriva adevărului este un război împotriva firii  dumnezeiești și omenești.

(Din volumul Prin fereastra teminței, de Nicolae Velimirovici)

Scrie un comentariu

Ghiță Mocan

Soț, tătic și pălmaș pe ogorul Evangheliei. Febril căutător de adevăruri pe care să mă pot rezema, admirator a tot ce este veritabil și gata să văd binele chiar și unde e ascuns. Slujesc Domnului cu sentimentul unei datorii nobile și iau asupra mea orice povară ce are legătură cu Împărăția Lui. Alături de soția mea Magdalena, cresc doi copii adorabili: Paul și Carina. Predau teologie, dar preocupările mele intelectuale dezertează în multe alte zone. O bună parte din ele – ca și inevitabilele curiozități – le veți găsi în conținutul acestui site. Locul virtual în care tocmai vă aflați mă reprezintă, cu toate frământările și modestele mele aprecieri.