Universul Psalmilor

U

De ceva timp sunt preocupat de Psalmi. Intenționez o predicare abundentă din această parte a Scripturii în anul viitor. Deocamdată fac împărțiri, strâng materiale și încerc să mă imersez în temă. În fond nu e o temă, ci o succesiune de teme. Psalmii sunt crâmpeie din viață, realiști și tonici deopotrivă.

Vă ofer mai jos câteva citate care spun ceva despre Psalmi. Vă asigur că autorii sunt demni de încredere, ei numărându-se printre cei mai buni în domeniu.

 • Această compilație de 150 de cântări arată cum poporul Israel s-a întors spre Dumnezeu prin întreaga gamă a experienței lor de viață.

(Daniel Estes)

 • De la cele mai dramatice plângeri până la cele mai înălțătoare explozii de adorare, Psalmii reflectă emoțiile credincioșilor Vechiului Testament față de Yahweh.

(Daniel Estes)

 • Temelia teologică pe care sunt construiți psalmii este că Dumnezeul lui Israel este Suveranul întregului pământ.

(Daniel Estes)

 • Închinarea în Psalmi își are rădăcina în revelația lui Dumnezeu în istorie. Pentateuhul a inițiat legământul cu Israel, iar în Psalmi oamenii își exprimă relația ce-o au cu acest legământ.

(Daniel Estes)

 • Ca poeme, Psalmii încearcă să recreeze experiența autorului în mintea cititorului, nu doar să raporteze o experiență anume.

(Daniel Estes)

 • La început Psalmii au fost simple rugăciuni. Apoi aceste rugăciuni au fost cântate, iar mai apoi rostite în fața a tot felul de oameni. Abia mai târziu, când aceste voci s-au pus împreună în închinare, Psalmii au primit forma care este normativă și accesibilă pentru toți. Acest proces de formare a Psalmilor a durat câteva generații.

(Hans-Joachim Kraus)

 • În vreme ce proza este utilizată pentru comunicarea directă, poezia are capacitatea de a transcede limitele limbajului normal și de a exirima ceva ce nu este ușor de pus în cuvinte. Există aspecte ale experienței umane precum și aspecte ale cunoșaterii lui Dumnezeu care nu pot fi exprimate într-un limbaj obișnuit, prozaic.

(Peter Craigie)

 • Folosind scrierile patristice, comentatorii medievali ca și autorii devoționali moderni au interpretat psalmii aproape exclusiv cu referire la Hristos și la Împărăția Sa.

(Daniel Estes)

 • Interpretarea tradițională este să atribui psalmii lui David și muzicienilor săi. În cele mai multe cazuri, Psalmii erau citiți ca o expresie a pietății lui David în multe din situațiile descrise în cartea lui Samuel. Interpretarea frecventă este să găsești în Psalmi scopurile teologice și spirituale care pot ajuta iudaismul și creștinismul deopotrivă.

(James Luther Mays)

 • Psalmii descriu limbajul bucuriei și al suferinței, laudă și lamentație puse împreună ca și expresie a existenței umane înaintea lui Dumnezeu.

(Claus Westermann)

 • Vechiul Testament conține trei tipuri de Psalmi: psalmi de orientare, care prezintă viața cum ar trebui trăită; psalmi de dezorientare, în care ne întâlnim cu imprevizibilul vieții; și psalmi de reorientare, unde psalmiștii își îndreaptă privirea decisiv înspre Dumnezeul Suveran.

(Walter Brueggemann)

Scrie un comentariu

Ghiță Mocan

Soț, tătic și pălmaș pe ogorul Evangheliei. Febril căutător de adevăruri pe care să mă pot rezema, admirator a tot ce este veritabil și gata să văd binele chiar și unde e ascuns. Slujesc Domnului cu sentimentul unei datorii nobile și iau asupra mea orice povară ce are legătură cu Împărăția Lui. Alături de soția mea Magdalena, cresc doi copii adorabili: Paul și Carina. Predau teologie, dar preocupările mele intelectuale dezertează în multe alte zone. O bună parte din ele – ca și inevitabilele curiozități – le veți găsi în conținutul acestui site. Locul virtual în care tocmai vă aflați mă reprezintă, cu toate frământările și modestele mele aprecieri.