„Un singur prosop pentru toată închisoarea”

U

Mărturia ce-o veți citi îi aparține Lenei Constante, una dintre eroinele neamului. Ca niște ecouri, vocile unor astfel de oameni ar trebui să ne tulbure și acum…

Sufeream de constipație. Din cauza sărăciei alimentare. Hrana zilnică era absolut neîndestulătoare. Aparatul digestiv o păstra cât mai mult timp posibil. Storcând din ea tot ce se putea stoarce. Eliminând doar mărunțișurile total indigeste. Evacuarea acestor sâmburi, pietre mici, tari și negre, era înceată și anevoioasă. Mi s-a întâmplat să n-o pot face zece zile de-a rândul. De altfel, nici măcar timpul necesar nu îl aveam. După câteva secunde, paznicul mă grăbea strigându-mi să ies. În vestibulul closetului se afla o chiuvetă minusculă. Tot în fugă, îmi spălam mâinile și fața. Din lipsă de timp, nu reșeam întotdeauna să-mi clătesc cârpa. Un prosop de pânză era agățat de un cui. Un singur prosop pentru toată închisoarea. Mai mult de cincizeci de celule.

Scrie un comentariu

Ghiță Mocan

Soț, tătic și pălmaș pe ogorul Evangheliei. Febril căutător de adevăruri pe care să mă pot rezema, admirator a tot ce este veritabil și gata să văd binele chiar și unde e ascuns. Slujesc Domnului cu sentimentul unei datorii nobile și iau asupra mea orice povară ce are legătură cu Împărăția Lui. Alături de soția mea Magdalena, cresc doi copii adorabili: Paul și Carina. Predau teologie, dar preocupările mele intelectuale dezertează în multe alte zone. O bună parte din ele – ca și inevitabilele curiozități – le veți găsi în conținutul acestui site. Locul virtual în care tocmai vă aflați mă reprezintă, cu toate frământările și modestele mele aprecieri.