Ucenicia la RVE

U

Începând de azi Radio Vocea Evangheliei (Oradea) va transmite o nouă serie de predici Despre ucenicie. Transmise în același orar – joia ora 9.00, reluare 21.00 – aceste mesaje explorează tema uceniciei așa cum apare ea în Evanghelia după Marcu.

În ultimul deceniu comentatorii văd în această evanghelie acest subiect mai mult decât în celelalte. Marcu nu se ocupă doar cu viața lui Isus, ci și cu relațiile de mentorat pe care El le-a purtat cu ucenicii. Avem aici nu doar ce a făcut Isus, ci și posibilitatea de a-I fi alături. Adepții lui Isus formează în Marcu o veritabilă comunitate de ucenici.

Întreg studiul se împarte în trei părți după cum urmează.

1. Chemarea la ucenicie (3 predici): aici explorăm cele trei pasaje care consemnează acea chemare/trimitere pe care Hristos le-o face celor 12. Se va sublinia alegerea grupului de ucenici în două mișcări (prima data sunt aleși patru, apoi se completează până la doisprezece). O atenție specială este alocată rigorilor și detaliilor chemării lui Hristos.

2. Principiile comunității (4 predici): cu referire la comunitatea ucenicilor. Odată ce acceptă chemarea, Isus îi conduce spre o nouă identitate comunitară. Ei trăiesc și slujesc în lume, dar nu mai sunt din lume. Caracterul inedit al uceniciei este clar subliniat în textul biblic. Avem o nouă societate a lui Dumnezeu, un grup compact ce va deveni apoi Biserica lui Hristos.

3. Provocările uceniciei (8 predici): identifică acele pasaje marcane unde infantilismul sau inadaptarea ucenicilor este evidentă. Fără a-i judeca fariseic, vom încerca să identificăm problemele cu care s-au confruntat ucenicii. Ei sunt expuși uneori la situații inedite și cu un grad ridicat de dificultate. Cum vor face ei față și care va fi atitudinea lui Isus, iată o parte consistentă a Evangheliei după Marcu.

Alături de alte studii, îmi exprim dorința ca și acesta să vorbească ascultătorilor. Să fie mai mult decât exegeză biblică sau un prilej de informare, ci mai degrabă ceva motivator. Atingă-ne El din nou și crească-ne după sfântă voia Sa!

Scrie un comentariu

Ghiță Mocan

Soț, tătic și pălmaș pe ogorul Evangheliei. Febril căutător de adevăruri pe care să mă pot rezema, admirator a tot ce este veritabil și gata să văd binele chiar și unde e ascuns. Slujesc Domnului cu sentimentul unei datorii nobile și iau asupra mea orice povară ce are legătură cu Împărăția Lui. Alături de soția mea Magdalena, cresc doi copii adorabili: Paul și Carina. Predau teologie, dar preocupările mele intelectuale dezertează în multe alte zone. O bună parte din ele – ca și inevitabilele curiozități – le veți găsi în conținutul acestui site. Locul virtual în care tocmai vă aflați mă reprezintă, cu toate frământările și modestele mele aprecieri.