Tiatira, Sardes, Filadelfia

T

Trei localități, trei biserici din secolul I. Au ele ceva în comun? Unii comentatori ai Apocalipsei spun că da.

Dintre cele șapte biserici care primesc mesaje prin Ioan, acestea trei propun o tipologie. Astfel, Biserica din Tiatira simbolizează biserica ce acceptă COMPROMISUL. Biserica din Sardes este în situația mai dramatică a MORȚII SPIRITUALE. În fine, cea din Filadelfia este tipul bisericii model, este comunitatea ce dă dovadă de FIDELITATE. Trei concepte mari, trei subiecte izbitor de actuale. Ispitele erau cam la fel, metodele diferă.

Potrivit descrierii biblice, Biserica din Tiatira ajunge să se compromită spiritual lent. Nimic furtunos nu izbește temelia doctrinară a bisericii și nici modul de închinare. Sincretismul se instalează pe nesimțite, nu pe fondul unei acțiuni negative, ci pe fondul unei slăbiciuni spirituale. Biserica deschide poarta spre apostazie prin faptul că lasă pe Izabela. O lipsă de vigilență periculoasă conduce apoi la o închinare deficitară, idolatră chiar. Răul pătrunde printr-o deschizătură mică, printr-o ușă întredeschisă…

Cât despre Biserica din Sardes, lucrurile sunt parcă mai dureroase. Această biserică are un nume bun și o popularitate de invidiat. Zvonurile erau favorabile. Vecinii vorbeau despre dinamismul acestei comunități. Când colo, comunitatea de credință era atinsă de moarte spirituală. În realitate totul era pe dos: inactivitate, relații reci, viziune zero. Ca și în cazul compromisului din Tiatira, avem și aici de-a face cu un fenomen lent. Răul pătrunde asemenea substanței letale în organismul încă viu. Funcțiile principale încep să se atrofieze, iar în final inima cedează. Cam aceasta a fost soarta bisericii cu pricina. O succesiune de imperative sunt date în profeție drept antidot la această stare. Există șansă, așadar.

Biserica din Filadelfia este biserica păstrătoare. Ea păstrează cu strictețe poruncile Domnului și nu tăgăduiește numele Lui. Deși au puțină putere, cei din Filadelfia au îndrăzneală și perseverență. Chiar și cei din sinagoga Satanei vor veni să recunoască autoritatea bisericii. Credincioșia exemplară a comunității este marele secret. Relația cu Dumnezeu este lucrul cel mai important, iar în ceasul încercării protecția este asigurată.

În aceste săptămâni tocmai susțin un studiu biblic la biserică pe această temă. Descopăr lucruri noi și mi se relevă nuanțe speciale. Sunt impresionat de actualitatea acestor învățături. Biserica lui Hristos este provocată într-o manieră aparte. O ancorare în Scripturi și o vitalitate comunitară ni se cere, iar Dumnezeu ne asigură de victorie.

Să pășim în numele Lui și să rămânem fideli planului Său.

Scrie un comentariu

Ghiță Mocan

Soț, tătic și pălmaș pe ogorul Evangheliei. Febril căutător de adevăruri pe care să mă pot rezema, admirator a tot ce este veritabil și gata să văd binele chiar și unde e ascuns. Slujesc Domnului cu sentimentul unei datorii nobile și iau asupra mea orice povară ce are legătură cu Împărăția Lui. Alături de soția mea Magdalena, cresc doi copii adorabili: Paul și Carina. Predau teologie, dar preocupările mele intelectuale dezertează în multe alte zone. O bună parte din ele – ca și inevitabilele curiozități – le veți găsi în conținutul acestui site. Locul virtual în care tocmai vă aflați mă reprezintă, cu toate frământările și modestele mele aprecieri.