Temelia optimismului

T

Singura temelie potrivită pentru optimism este lucrarea răscumpărătoare a lui Isus Hristos. Dacă ne construim viețile pe această temelie puternică, vom fi cu toții optimiști. De ce? Pentru că până și experiențele noastre cele mai dureroase din viață reprezintă doar piedici temporare. Durerile și suferințele noastre pot fi alinate sau nu în această viață, dar cu siguranță ele vor fi alinate în viața viitoare. Aceasta este promisiunea lui Hristos – nu va mai exista durere sau moarte, pentru că El ne va șterge toate lacrimile. El a luat suferințele noastre asupra Lui Înusși pentru ca, într-o zi, să poată îndepărta orice suferință din lume. Aceasta este temelia biblică pentru optimismul nostru. Orice altă temelie este ca nisipul, nu ca stânca. Ea nu va putea suporta greutatea eternității noastre.

Gânduri culese din lucrarea 50 de zile despre Cer, semnată de Randy Alcorn (Imago Dei, 2009). E vorba de meditații  care aduc eternitatea la lumină și care, în fond, reprezintă varianta prescurtată a unei lucrări mult mai ample: Heaven (Cerul). Alcorn încearcă să prindă esența voluminoasei lucrări în peste 200 de pagini, oferind citiorului un ritm de lectură. Dacă te rezumi să citești în fiecare zi câte o meditație, în 50 de zile le isprăvești pe toate.

Tonul întregii lucrări este asemănător cu citatul de mai sus. Multă speranță argumentată biblic traversează cartea de la un capăt la celălalt. Cerul este adus atât de aproape încât mintea și inima cititorului îl poate atinge, să spun așa. Nuanțe la care nu te-ai gândit și elemente pe care nu le-ai teoretizat încă te vor uimi în timpul lecturii. Destinul etern al celor mântuiți este văzut ca o eliberare, un mai bine pentru fiecare dintre noi. Deși pământul va exercita mereu asupra noastră o forță gravitațională mai mult decât cea fizică, Cerul trebuie să ne cucerească inimile definitiv și irevocabil. Va exista mereu această tensiune, dar tocmai din ea se va naște atitudinea corectă, optimismul valid.

Scrie un comentariu

Ghiță Mocan

Soț, tătic și pălmaș pe ogorul Evangheliei. Febril căutător de adevăruri pe care să mă pot rezema, admirator a tot ce este veritabil și gata să văd binele chiar și unde e ascuns. Slujesc Domnului cu sentimentul unei datorii nobile și iau asupra mea orice povară ce are legătură cu Împărăția Lui. Alături de soția mea Magdalena, cresc doi copii adorabili: Paul și Carina. Predau teologie, dar preocupările mele intelectuale dezertează în multe alte zone. O bună parte din ele – ca și inevitabilele curiozități – le veți găsi în conținutul acestui site. Locul virtual în care tocmai vă aflați mă reprezintă, cu toate frământările și modestele mele aprecieri.