Speranțe false

S

Creștinismul modern, printr-o nefericită distorsionare a formei lui biblice, promite să ne ușureze suferința vieții într-o lume căzută. Mesajul, indiferent că vine de la fundamentaliștii care ne cer să trăim după un set preferențial de reguli sau de la carismatici care ne încredințează să ne încredințăm tot mai mult puterii Duhului, ia deseori aceeași formă: promisiunea fericirii este pentru ACUM! Mulțumirea noastră deplilnă poate fi împlinită de această parte a Cerului. Rezultatul unei asemenea învățături este tăgăduirea dureroasei realități pe care o trăim datorită faptului că suntem parte  a unei societăți imperfecte, chiar rele. Învățăm să ne prefacem că simțim acum ceea ce nu putem simți decât în Cer.

În felul acesta își începe Larry Crabb una dintre cele mai reușite cărți ale sale: Schimbare lăuntrică, publicată la editura Logos din Cluj (2002).

Autorul semnalează un derapaj pe care toți îl intuim. O viziune romantică asupra creștinismului îi subninează autoritatea șubrezindu-l. N-am fost rânduiți să trăim binele cel mare aici, ci în Cer. Dacă toate ar merge ca pe roate în viață, oare cum ne-am mai dori-o pe cealaltă?! Trebuie să resimțim un anume disconfort aici și acum pentru a ne dori adevăratul confort acolo și atunci. Locul pe care El ni l-a pregătit depășește imaginația noastră și răspunde cele mai adânci nevoi ale sufletului. Prezența Lui deplină și eternă ar trebui să fie apogeul năzuințelor noastre. Acolo ar trebui să ne zboare gândul mereu, acolo ar trebui să ne dorim să ajungem cât mai repede. Un dor de cer să ne apuce, iar apoi să-l cultivăm așa cum se cuvine.

Scrie un comentariu

Ghiță Mocan

Soț, tătic și pălmaș pe ogorul Evangheliei. Febril căutător de adevăruri pe care să mă pot rezema, admirator a tot ce este veritabil și gata să văd binele chiar și unde e ascuns. Slujesc Domnului cu sentimentul unei datorii nobile și iau asupra mea orice povară ce are legătură cu Împărăția Lui. Alături de soția mea Magdalena, cresc doi copii adorabili: Paul și Carina. Predau teologie, dar preocupările mele intelectuale dezertează în multe alte zone. O bună parte din ele – ca și inevitabilele curiozități – le veți găsi în conținutul acestui site. Locul virtual în care tocmai vă aflați mă reprezintă, cu toate frământările și modestele mele aprecieri.