Sondări în creștinismul primar

S

După frenezia Codului lui Da Vinci scrisă de romancierul Dan Brown unii chiar s-au apucat de treabă. Dintre aceștia – probabil cel mai prodigios – este Bart D. Ehrman. Așa a apărut prima lucrare care alege apele intidulată: Adevăr și ficțiune în Codul lui Da Vinci, o investigație demnă de tot respectul. Cum un mare autor nu scrie doar reacționând, a simțit nevoia să revină cu o a doua carte. Mai așezată, cu sentimentul unei construcții teologice, autorul ne-a oferit lucrarea: Petru, Pavel și Maria Magdalena (Humanitas, 2011).

Aceste trei personaje sunt abordate în detaliu. Ehrman nu scapă nici o ocurență noutestamentală care le amintește. Sunt investigate toate textele canonice care descriu aceste trei personalități, dar se face referire și la scrierile apocrife. Autorul nu se teme să amintească diferite aserțiuni necanonice privitoare la cei trei, considerând că aflarea adevărului cere întotdeauna onestitate față de surse. De apreciat rigoarea cu care se discută fiecare amănunt. Calea hermeneutică este străjuită de jaloane prețioase, incluzând aici principalii comentatori ai Noului Testament. Lecturile solide, exegeza pertinentă și descrierea captivantă fac din aceste pagini un deliciu atât pentru creștinul de rând, cât și pentru teologul pretențios.

Precizia cu care autorul alege apele în ceea ce privește canonicul de necanonic este remarcabilă. Fără a subestima valoarea literară a apocrifelor, cititorul este totuși condus spre problema implicită a autorității. Orice informație poate fi interesantă, însă trebuie să zidim doar pe ceea ce este valid sub aspect canonic. Această fidelitate este un plus demn de remarcat și în același timp o lecție pentru o seamă de bibliști tentați de liberalism.

Autorul se apleacă cu minuție asupra surselor celor mai variate, despărțind cu o mână sigură istoria de legendă, faptul real de anecdotă – conchide John Shelby Spong. Chiar așa este. Lectura acestor pagini îți reîmprospătează informațiile despre personaje, dar îți oferă și o coerență obligatorie. Stilul biografic are la Ehrman o notă didactică binevenită, oferind instruire în cel mai dulce mod cu putință. Să ne lăsăm, așadar, purtați înapoi în secolul întâi și să savurăm mireasma acelor vremuri și a oamenilor lor.

Scrie un comentariu

Ghiță Mocan

Soț, tătic și pălmaș pe ogorul Evangheliei. Febril căutător de adevăruri pe care să mă pot rezema, admirator a tot ce este veritabil și gata să văd binele chiar și unde e ascuns. Slujesc Domnului cu sentimentul unei datorii nobile și iau asupra mea orice povară ce are legătură cu Împărăția Lui. Alături de soția mea Magdalena, cresc doi copii adorabili: Paul și Carina. Predau teologie, dar preocupările mele intelectuale dezertează în multe alte zone. O bună parte din ele – ca și inevitabilele curiozități – le veți găsi în conținutul acestui site. Locul virtual în care tocmai vă aflați mă reprezintă, cu toate frământările și modestele mele aprecieri.