Sensurile postmodernității (2)

S

După ce am discutat posmodernitatea din perspectivă sociologică și istorică, putem s-o definim și prin sensurile ei filosofice. Avem și aici câțiva gânditori de mare anvergură și a căror idei le vom prezenta în sinteză.

  • Gianni Vattimo asimilează postmodernitatea cu gândirea slabă, cu respingerea opozițiilor clasice și rigide ale raționalismului (subiect/obiect; materie/spirit; existență/conștiință).
  • Jean-François Lyotard vorbește despre sfârșitul marilor narațiuni ideologice, a pretenției lor de a da o definiție și oi interpretare standard, unică și singura adevărată a lumii. Este vorba aici de o lipsă de credibilitate a concepțiilor universaliste.
  • Ihab Hassan atrage atenția asupra unei mutații în umanismul occidental care se traduce prin criza determinismului clasic. Această criză a făcut loc dezordinii și hazardului.
  • Ilya Prigogine vede cultura acutală printr-o nouă alianță dintre natură și cultură, natură și știință, om și natură. Din nou reapare ideea de dezordine, de asimetrie și de structuri departe de echilibru.
  • Jurgen Habermas vede postmodernismul ca o contrareacție de tip conservator administrată Iluminismului. Fiind o mișcare reacționară, el respinge pilonii modernității: raționalitatea și universalitatea.
  • Luc Ferry crede că postmodernitatea este culmea modernismului ultraindividualist și hiperclasicist. El vorbește despre o revrăjire a lumii (în condițiile în care modernitatea înseamnă dezvrăjirea lumii – după sintagma lui Max Weber).
  • Matei Călinescu pentru care postmodernitatea este o față a modernității, o prelungire a avangardei și o depășire a ei totodată, o perspectivă din care modernitatea se interogează pe sine.

Părerile sunt, așadar, împărțite. Postmodernitatea este văzută fie prin prisma continuității față de modernitate, fie prin prisma opoziției față de aceasta. Dar, indiferent de abordare, modernitatea rămâne termenul de comparație. Deși pune la îndoială tradiția în sensul clasic al cuvântului, iată că și postmodernitatea are nevoie de un reper, cel puțin metodologic. Fiecare dintre aserțiunile de mai sus pot fi puncte de plecare într-un studiu mai aprofundat asupra acestei chestiuni. Mult succes!

Scrie un comentariu

Ghiță Mocan

Soț, tătic și pălmaș pe ogorul Evangheliei. Febril căutător de adevăruri pe care să mă pot rezema, admirator a tot ce este veritabil și gata să văd binele chiar și unde e ascuns. Slujesc Domnului cu sentimentul unei datorii nobile și iau asupra mea orice povară ce are legătură cu Împărăția Lui. Alături de soția mea Magdalena, cresc doi copii adorabili: Paul și Carina. Predau teologie, dar preocupările mele intelectuale dezertează în multe alte zone. O bună parte din ele – ca și inevitabilele curiozități – le veți găsi în conținutul acestui site. Locul virtual în care tocmai vă aflați mă reprezintă, cu toate frământările și modestele mele aprecieri.