Scrisoarea către Biserica din Smirna (în traducerea lui Petru Creția)

S

smirna

Iar îngerului Bisericii din Smirna să-i scrii:

„Iată ce spune Cel dintâi și Cel din urmă, Cel care a fost mort și a înviat;

Știu prin ce încercări ai trecut și cât ești de săracă – deși ești bogată – și câtă hulă ai avut din partea celor ce-și zic iudei, deși nu sunt decât părtași la sinagoga Satanei.

Vei mai avea de suferit, dar tu să nu te temi: află că diavolul îi va trimite pe câțiva dintre voi în temniță, ca să fiți puși la încercare, și veți avea de suferit timp de zece zile; să-ți păstrezi credința până la moarte, iar eu îți voi dărui cununa vieții.

Cine are urechi să audă ce Duhul le spune bisericilor; iar cel ce va ieși biruitor să nu se teamă că va suferi nedreptatea de a muri a doua oară.”

(Apoc. 2.8-11)

Scrie un comentariu

Ghiță Mocan

Soț, tătic și pălmaș pe ogorul Evangheliei. Febril căutător de adevăruri pe care să mă pot rezema, admirator a tot ce este veritabil și gata să văd binele chiar și unde e ascuns. Slujesc Domnului cu sentimentul unei datorii nobile și iau asupra mea orice povară ce are legătură cu Împărăția Lui. Alături de soția mea Magdalena, cresc doi copii adorabili: Paul și Carina. Predau teologie, dar preocupările mele intelectuale dezertează în multe alte zone. O bună parte din ele – ca și inevitabilele curiozități – le veți găsi în conținutul acestui site. Locul virtual în care tocmai vă aflați mă reprezintă, cu toate frământările și modestele mele aprecieri.