Scrisoarea către Biserica din Pergam (în traducerea lui Petru Creția)

S

pergam

Iar îngerului Bisericii din Pergam să-i scrii:

„Iată ce spune Cel ce are sabia ascuțită, cu două tăișuri:

Știu unde locuiești: acolo unde este tronul Satanei, și că te ții dârz în numele Meu, și că nu ți-ai tăgăduit credința în Mine nici chiar în zilele în care martorul Meu cel credincios, Antipas, a fost omorât acolo, la voi, unde își avea sălașul Satana.

Am totuși câteva mustrări să-ți aduc: ai acolo câțiva închinători ai lui Balaam, cel care îl învăța pe Balac să-i ademenească pe fiii lui Israel, să mănânce cărnuri jertfite idolilor și să se lase pradă desfrânării; de asemenea, unii dintre voi se țin de învățătura nicolaiților.

Pocăiește-te, dar; altminteri, voi veni degrabă la tine și voi porni război împotriva lor cu sabia din gura Mea.

Cine are urechi să audă ceea ce Duhul le spune Bisericilor; iar celui ce va ieși biruitor îi voi dărui mana cea ascună și îi voi dărui o piatră albă – o piatră pe care stă scris un nume nou, cunoscut numai de celui ce o primește.”

(Apoc. 2.12-17)

Scrie un comentariu

Ghiță Mocan

Soț, tătic și pălmaș pe ogorul Evangheliei. Febril căutător de adevăruri pe care să mă pot rezema, admirator a tot ce este veritabil și gata să văd binele chiar și unde e ascuns. Slujesc Domnului cu sentimentul unei datorii nobile și iau asupra mea orice povară ce are legătură cu Împărăția Lui. Alături de soția mea Magdalena, cresc doi copii adorabili: Paul și Carina. Predau teologie, dar preocupările mele intelectuale dezertează în multe alte zone. O bună parte din ele – ca și inevitabilele curiozități – le veți găsi în conținutul acestui site. Locul virtual în care tocmai vă aflați mă reprezintă, cu toate frământările și modestele mele aprecieri.