Scheler și hățișurile eticii

S

Născut la 22 august 1874 (Munchen), Max Scheler a fost un ilustru filozof german cunoscut în domeniul fenomenologiei, filozofiei valorilor, sociologiei și antropologiei filozofice. Și-a pus amprenta și asupra filozofiei religiei, Scheler a dezvoltat metoda filozofică a lui Edmund Husserl. Filozoful și scriitorul spanilol Jose Ortega y Gasset îl numește: primul om care a intrat în paradisul filozofic. În anul 1954, Karol Vojtyla (viitorul papă Ioan Paul al II-lea) și-a susținut teza de doctorat intitulată: O evaluare a posibilității de fundamentare a unei etici creștine plecând de la baza sistemului lui Scheler.

Într-un fel aici am dorit să ajung. Preocupările doctorale ale fostului papă ne introduc în marele domeniu al eticii. Aici filozoful german a dat dovadă de o gândire extrem de fecundă, provocatoare chiar. El a descris imensa bogăție pe care o deține viața emoțională a omului, care – spunea Scheler – este anterioară oricărei alte forme de cunoaștere.

Două lucrări ale filozofului s-au ocupat de etică și de teoria valorilor. Este vorba de Esența și formele simpatiei (1913) și Formalismul în etică și etica materială a valorilor (1913-1916). Mai ales în cea de a doua autorul dă o replică manierei formale în care Kant a înțeles etica, oferind o variantă personalistă. În opinia lui Scheler valorile au două trasături fundamentale și exclusive:

1. Polaritatea: toate valorile se organizează ca fiind pozitive sau negative (aici este diferența de obiecte care sunt toate pozitive);

2. Ierarhia: fiecare valoare este egală, superioară sau inferioar în raport cu celelalte valori (această dă naștere așa-numitei scări de valori)

Urmând principiul ierarhiei valorilor, gânditorul german oferă chiar o scală de la mic la mare astfel:

  • valorile de plăcere: dulce-amar;
  • valorile vitale: sănătos-bolnav;
  • valorile spirituale care se divid în: estetice (frumos-urât); juridice (just-injust) și intelectuale (adevărat-fals);
  • valorile religioase: sacru-profan.

Dar unde sunt, am spune, valorile morale? Unde sunt acele concepte-forță ce pun în mișcare mecanismul etic în esența lui? Ei bine, valorile morale nu sunt o categorie – potrivit lui Scheler – deoarece nu posedă purtători, ci ele sunt valori pure. Realizarea lor este indirectă, pentru că se verifică prin realizarea celorlalte și depind de polaritate și ierarhie.

Fără a mai continua, cred că am prins esențialul. Mica sinteză de mai sus își dorește să atragă atenția asupra eticii. Regândind clasificarea scheleriană s-ar putea s-o îndrăgim; este logică și cuprinzătoare. Fiu al unui tată luteran și a unei mame evreice (practicantă), el s-a convertit în 1920 la catolicism. De aici atenția unor teologi catolici (și nu numai) față de opera lui. S-o spunem însă până la capăt: n-a murit catolic. Avea să-și renege confesiunea înainte de a se stinge, adică în anul 1928.

Un destin controversat, dar o gândire cu un impact imens (Heiddeger o va recunoaște plenar). Faptul că a depășit închistarea eticii kantiene și faptul că a atribuit moralității o substanță în sine este, cred, lăudabil. În românește nu avem deocamdată prea multe dintre cărțile lui, dar nu e timpul trecut. Am convingerea că opera acestui impresionant gânditor ar trebui studiată și la noi cu mai multă atenție.

comentarii

De Ghiță Mocan

Ghiță Mocan

Soț, tătic și pălmaș pe ogorul Evangheliei. Febril căutător de adevăruri pe care să mă pot rezema, admirator a tot ce este veritabil și gata să văd binele chiar și unde e ascuns. Slujesc Domnului cu sentimentul unei datorii nobile și iau asupra mea orice povară ce are legătură cu Împărăția Lui. Alături de soția mea Magdalena, cresc doi copii adorabili: Paul și Carina. Predau teologie, dar preocupările mele intelectuale dezertează în multe alte zone. O bună parte din ele – ca și inevitabilele curiozități – le veți găsi în conținutul acestui site. Locul virtual în care tocmai vă aflați mă reprezintă, cu toate frământările și modestele mele aprecieri.