Rugăciunea săptămânii (98)

R

Dă-ne Doamne, te rugăm:

Credință fermă,

Speranță neclătinată și o pasiune pentru dreptate.

Pune în inimile noastre:

Duh de înțelepciune și înțelegere,

Duh de sfat și putere spirtuală,

Duh de cunoștință și compasiune adevărată.

Și mai pune în noi duh de putere în toate lucrurile pe care le avem de făcut.

Lumină eternă, sălășluiește-te în inimile noastre,

Putere eternă, izbăvește-ne din păat,

Înțelepciune eternă, risipește întunericul ignoranței noastre,

Suveranitate eternă, ai milă de noi.

Pentru că noi căutăm fața Ta, Dumnezeule, cu toată inima, sufletul și puterea noastră. Așa că, în mila ta nemărginită, adu peste noi prezența Ta deplină, învață-ne să-Ți gustăm slava și să-Ți trăim promisiunile cu bucurie.

(Alcuin)

Scrie un comentariu

Ghiță Mocan

Soț, tătic și pălmaș pe ogorul Evangheliei. Febril căutător de adevăruri pe care să mă pot rezema, admirator a tot ce este veritabil și gata să văd binele chiar și unde e ascuns. Slujesc Domnului cu sentimentul unei datorii nobile și iau asupra mea orice povară ce are legătură cu Împărăția Lui. Alături de soția mea Magdalena, cresc doi copii adorabili: Paul și Carina. Predau teologie, dar preocupările mele intelectuale dezertează în multe alte zone. O bună parte din ele – ca și inevitabilele curiozități – le veți găsi în conținutul acestui site. Locul virtual în care tocmai vă aflați mă reprezintă, cu toate frământările și modestele mele aprecieri.