Rugăciunea săptămânii (122)

R

Cel ce ai deschis ochii inimii noastre ca să te cunoaștem pe Tine, singurul Preaînalt întru cele preaînalte, Cel sfânt, Care întru sfinți Te odihnești, Cel ce umilești trufia celor mândrii, Cel ce risipești sfaturile neamurilor, Cel ce ridici pe cei smeriți la înălțime și smerești pe cel înalt, Cel ce îmbogățești și faci sărac, Cel ce ucizi și faci viu, singurul binefăcător al duhurilor și Dumnezeul oricărui trup, Cel ce privești în adâncuri, Cel ce vezi faptele omenești, ajutorul celor în primejdii, mântuitorul celor deznădăjduiți, făcătorul și ocrotitorul oricărui duh, Cel ce înmulțești neamurile pe pământ și din toate ai ales pe cei ce Te iubesc pe Tine, prin Iisus Hristos, Fiul Tău cel iubit, prin Care ne-ai învățat, ne-ai sfințit și ne-ai cinstit, pe Tine Te rugăm, Stăpâne, fii ajutorul și sprijinitorul nostru. Mântuie pe cei dintre noi care sunt în strâmtorare; pe cei smeriți miluiește-i, pe cei căzuți ridică-i, celor din nevoi arată-Te, pe cei bolnavi vindecă-i, pe cei rătăciți di poporul Tău întoarce-i; satură pe cei flămânzi, slobozește pe cei legați dintre noi, ridică-i pe cei slabi, mângâie pe cei slabi la suflet, ca toate neamurile să Te cunoască pe Tine, că Tu ești singurul Dumnezeu și Isus Hristos, Fiul Tău.

(Clement Romanul)

Scrie un comentariu

Ghiță Mocan

Soț, tătic și pălmaș pe ogorul Evangheliei. Febril căutător de adevăruri pe care să mă pot rezema, admirator a tot ce este veritabil și gata să văd binele chiar și unde e ascuns. Slujesc Domnului cu sentimentul unei datorii nobile și iau asupra mea orice povară ce are legătură cu Împărăția Lui. Alături de soția mea Magdalena, cresc doi copii adorabili: Paul și Carina. Predau teologie, dar preocupările mele intelectuale dezertează în multe alte zone. O bună parte din ele – ca și inevitabilele curiozități – le veți găsi în conținutul acestui site. Locul virtual în care tocmai vă aflați mă reprezintă, cu toate frământările și modestele mele aprecieri.