Rugăciune (88)

R

Eliberează-mi, Doamne, pe deplin viața / De-nvățătura falsă și străină, / Să piară-n depărtări cum piere ceața, / Când, în răcoarea zilei dimineața, / Un soare minunat și-arată fața, / Lăsând în jur căldură și lumină.

Sădește-n mine taina minunată / Ce-ai dat-o Tu botezului în apă / Și tot trecutul meu de altădată, / Și fierea mea cea rea și ne-nfrânată / Să fie răstignită și-ngropată, / Pentru vecii-n cea mai adâncă groapă.

(Ilie Belciu)

Scrie un comentariu

Ghiță Mocan

Soț, tătic și pălmaș pe ogorul Evangheliei. Febril căutător de adevăruri pe care să mă pot rezema, admirator a tot ce este veritabil și gata să văd binele chiar și unde e ascuns. Slujesc Domnului cu sentimentul unei datorii nobile și iau asupra mea orice povară ce are legătură cu Împărăția Lui. Alături de soția mea Magdalena, cresc doi copii adorabili: Paul și Carina. Predau teologie, dar preocupările mele intelectuale dezertează în multe alte zone. O bună parte din ele – ca și inevitabilele curiozități – le veți găsi în conținutul acestui site. Locul virtual în care tocmai vă aflați mă reprezintă, cu toate frământările și modestele mele aprecieri.