Rugăciune (8)

R

Doamne, dă-mi harul uimirii. Surprinde-mă, uimește-mă, uimește-mă în fiecare colț al universului Tău. Dăruiește-mi încântarea de-a vedea cum Hristosul Tău trăiește în zece mii de locuri, minunat în trup și minunat nu în ochii Lui, ci în ochii Tatălui, prin trăsăturile chipurilor oamenilor. Uimește-mă în fiecare zi cu faptele tale minunate și fără de număr. Nu cer să înțeleg rațiunea lor; ci doar să mă împărtășesc din uimirea pe care mi-o provoacă.

(Joshua Abraham Heschel)

comentarii

De Ghiță Mocan

Ghiță Mocan

Soț, tătic și pălmaș pe ogorul Evangheliei. Febril căutător de adevăruri pe care să mă pot rezema, admirator a tot ce este veritabil și gata să văd binele chiar și unde e ascuns. Slujesc Domnului cu sentimentul unei datorii nobile și iau asupra mea orice povară ce are legătură cu Împărăția Lui. Alături de soția mea Magdalena, cresc doi copii adorabili: Paul și Carina. Predau teologie, dar preocupările mele intelectuale dezertează în multe alte zone. O bună parte din ele – ca și inevitabilele curiozități – le veți găsi în conținutul acestui site. Locul virtual în care tocmai vă aflați mă reprezintă, cu toate frământările și modestele mele aprecieri.