Rugăciune (34)

R

O, Dumnezeule, eu vin la Tine pentru o lumină mai clară. Lumina începe să se arate în nori – încep să văd că fără Tine universul se prăbușește în nimicnicie. Cu Tine, el capătă o semnificație – datele problemei mele îmi dau o sumă pozitivă. Ajută-mă să Te găsesc pe Tine: Cheia.

(Stanley Jones)

Scrie un comentariu

Ghiță Mocan

Soț, tătic și pălmaș pe ogorul Evangheliei. Febril căutător de adevăruri pe care să mă pot rezema, admirator a tot ce este veritabil și gata să văd binele chiar și unde e ascuns. Slujesc Domnului cu sentimentul unei datorii nobile și iau asupra mea orice povară ce are legătură cu Împărăția Lui. Alături de soția mea Magdalena, cresc doi copii adorabili: Paul și Carina. Predau teologie, dar preocupările mele intelectuale dezertează în multe alte zone. O bună parte din ele – ca și inevitabilele curiozități – le veți găsi în conținutul acestui site. Locul virtual în care tocmai vă aflați mă reprezintă, cu toate frământările și modestele mele aprecieri.