Rugăciune (29)

R

Dumnezeule nesfârșit, Tu ești cea dintâi și cea din urmă experiență a vieții mele. Da, într-adevăr, Tu însuți și nu conceptul, nu numele Tău, pe care noi Ți-l atribuim. CĂci Tu Te-ai revărsat peste mina în apa și în spiritul botezului. Atunci nu am gândit și nu am născocit nimic despre Tine. Atunci, mintea mea, cu toată agerimea ei, tăcea încă. Atunci, ai devenit Tu însuți, fără să mă întrebi, destinul inimii mele. Tu m-ai cuprinsă pe mine, nu eu pe Tine; mi-ai transformat ființa din temelii, m-ai făcut părtaș la ființa și viața Ta, mi Te-ai dăruit nu doar ca idee despre Tine îndepărtată, difuză, cuprinsă în cuvinte omenești. De aceea, nu Te pot uita pentru că ai devenit esența ființei mele.

(Karl Rahner)

Scrie un comentariu

Ghiță Mocan

Soț, tătic și pălmaș pe ogorul Evangheliei. Febril căutător de adevăruri pe care să mă pot rezema, admirator a tot ce este veritabil și gata să văd binele chiar și unde e ascuns. Slujesc Domnului cu sentimentul unei datorii nobile și iau asupra mea orice povară ce are legătură cu Împărăția Lui. Alături de soția mea Magdalena, cresc doi copii adorabili: Paul și Carina. Predau teologie, dar preocupările mele intelectuale dezertează în multe alte zone. O bună parte din ele – ca și inevitabilele curiozități – le veți găsi în conținutul acestui site. Locul virtual în care tocmai vă aflați mă reprezintă, cu toate frământările și modestele mele aprecieri.